Przyjęcie do nowicjatu

W dniu Św. Jana Bosko, w przeddzień zakończenia rekolekcji,w Zgromadzeniu Braci Serca Jezusowego odbyła się miła uroczystość. W godzinach przedpołudniowych, w obecności wszystkich braci uczestniczących w rekolekcjach oraz o. rekolekcjonisty, do postulatu został dopuszczony kandydat Piotr Radzimiński, natomiast swój 2-letni okres nowicjatu rozpoczęło dwóch postulantów: Piotr Kowalski i Kamil Tylmanowski. Tę uroczystość poprzedziło kilkudniowe skupienie, modlitwa i konferencje. Nowicjusze zostali oddani pod opiekę Mistrza Nowicjatu, który ma za zadanie prowadzić Ich do Boga.