Radom: ingres biskupa Marka Solarczyka

Biskup Marek Solarczyk odbył dziś ingres do katedry Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu.

4 stycznia Papież Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej ordynariuszem radomskim. W 29-letniej historii Kościoła radomskiego bp Solarczyk jest piątym z kolei ordynariuszem.

Mszy świętej połączonej z ingresem przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

W homilii bp Marek Solarczyk zapewnił o swojej gotowości do przyjęcia woli Boga.

„Jak zaznaczył to Papież Franciszek w bulli nominacyjnej: staję przed wami jako moderator życia duchowego, który zawsze ma się trudzić o wieczne zbawienie waszych dusz. Modlę się razem z wami, aby to wszystko, co poczęło się z Ducha Świętego i jest wspierane Jego mocą trwało w nas i przynosiło owoce. Otoczony waszą modlitwą pragnę wobec Boga wypowiedzieć moją gotowość do przyjęcia woli Boga i uczynienia wszystkiego, co on poleca dla dobra całej wspólnoty Kościoła radomskiego” – mówił biskup Solarczyk.

Biskup Marek Solarczyk ma 53 lata. Kapłanem jest od roku 1992. Do tej pory – od 2011 roku – był biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej.
Hierarcha jest piątym biskupem ordynariuszem w historii diecezji radomskiej. Wcześniej byli nimi: bp Edward Materski, bp Jan Chrapek, bp Zygmunt Zimowski i bp Henryk Tomasik.