Ratujmy pokój w Syrii modlitwą różańcową !

– Kieruję słowa do wszystkich członków Żywego Różańca, abyśmy 7 września podjęli post w miarę naszych możliwości i ofiarowali modlitwę różańcową za pokój w Syrii w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Módlmy się o pokój w domach lub w kościołach. Przypomnijmy słowa Jana Pawła II, który pisał, że różaniec jest to także modlitwa za pokój. Dlatego też musimy wszyscy wypełnić tę wolę i chwycić za różaniec w obronie pokoju – powiedział ks. Szymon Mucha.

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii w Polsce. Szacuje się, że przynajmniej półtora miliona osób odmawia różaniec.

Przypomnijmy, że 7 września w godzinach 19.00-24.00 Kościół katolicki w Polsce włączy się w czuwanie modlitewne w intencji pokoju. Papież Franciszek wezwał też wspólnotę międzynarodową do podejmowania wszelkich inicjatyw na rzecz pokoju i pomocy humanitarnej dla Syrii, a także dla uchodźców przebywających w sąsiednich krajach.