Różańcem z papieżem kończy się maraton modlitewny o ustanie pandemii

W poniedziałek 31 maja papież Franciszek zakończy miesiąc modlitw o ustanie pandemii oraz wznowienie działalności zawodowej i społecznej. O 17.45 w Ogrodach Watykańskich Ojciec Święty poprowadzi modlitwę różańcową, transmitowaną na cały świat przed media watykańskie.

Papież rozpoczął ten miesiąc modlitw 1 maja przed ikoną Matki Bożej – Madonna del Soccorso – w bazylice św. Piotra. Następnie modlitwa była kontynuowana każdego dnia w innym sanktuarium na świecie, w tym 3 maja na Jasnej Górze. Ta osobista inicjatywa Franciszka była koordynowana przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Końcowej modlitwie w Ogrodach Watykańskich towarzyszyć będzie, z woli papieża, obraz Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Jego oryginał znajduje się w kościele św. Piotra w Perlach w diecezji augsburskiej w Niemczech i jest dziełem malarza Johanna Georga Melchiora Schmidtnera, powstałym około 1700 roku. Obecny papież przyczynił się do upowszechnienia tego wizerunku Maryi w Buenos Aires i Argentynie. Kopię oryginalnego obrazu przywiezie do Watykanu biskup Augsburga – Bertram Johannes Meier i podaruje ją Franciszkowi.

Wybór tego wizerunku na końcową modlitwę miesiąca wiąże się z powierzeniem wstawiennictwu Matki Bożej „rozwiązania” cierpień „wiążących” świat w obecnym czasie kryzysu sanitarnego, ale również gospodarczego, psychologicznego i kryzysu relacji społecznych.

Papież powierzy Maryi pięć intencji modlitewnych – pięć „węzłów” do rozwiązania i ożywienia nadziei ludzi. Pierwszym jest węzeł zranionych relacji, samotności i obojętności, które pogłębiły się w tym czasie. Drugi dotyczy bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych, kobiet, ojców rodzin i tych, którzy próbują bronić swoich pracowników. Trzeci węzeł przedstawia dramat przemocy, zwłaszcza w rodzinach i mieszkaniach, wobec kobiet albo tej, która wybuchła z powodu napięć społecznych zrodzonych z niepewności w obliczu kryzysu. Czwarty węzeł odnosi się do ludzkiego rozwoju, który mają wspierać badania naukowe, udostępniając odkrycia wszystkim, a zwłaszcza najsłabszym i ubogim. Piąty węzeł ma charakter duszpasterski: oby Kościoły lokalne, parafie, oratoria, ośrodki duszpasterskie i ewangelizacyjne mogły odnaleźć entuzjazm i nowy zapał 3 całym życiu duszpasterskim, a ludzie młodzi mogli pobierać się, zakładać rodzinę i tworzyć przyszłość.

Nabożeństwo różańcowe rozpocznie się procesją, prowadzoną przez biskupa Augsburga, z obrazem Matki Bożej Rozwiązującej Węzły do wyznaczonego miejsca w Ogrodach Watykańskich z widokiem na kopułę bazyliki św. Piotra. W procesji wezmą udział dzieci, które przystąpiły do pierwszej Komunii świętej w parafii Santa Maria della Grotticella w Viterbo, która jako pierwsza we Włoszech udostępniła swe pomieszczenia na punkt szczepień przeciw COVID-19, a także młodzież bierzmowana w parafii św. Dominika di Guzmana w Rzymie, grupa rzymskich skautów oraz kilka rodzin i kilka sióstr zakonnych – jako przedstawiciele całego ludu Bożego.

Obraz nieść będą młodzi ze Stowarzyszenia Świętych Piotra i Pawła, zaś straż honorową pełnić będą gwardziści szwajcarscy i żandarmi watykańscy. W czasie procesji śpiewał będzie chór diecezji rzymskiej i chór zespołu orkiestrowego z Arcinazzo Romano. Na zmianę modlić się będą młodzi z Akcji Katolickiej, rodziny nowożeńców lub oczekujące narodzin dziecka oraz rodzina osób głuchych, której zrodziło się powołanie zakonne. Na zakończenie postać Maryi na obrazie zostanie ukoronowana.

Z Ogrodami Watykańskimi połączone będą sanktuaria, w których zgromadzeni wierni będą się modlić razem z papieżem: Notre-Dame de Boulogne w Nanterre we Francji, Matki Bożej Szensztackiej w Vallendar w Niemczech, Matki Bożej Bolesnej w Kibeho w Rwandzie, sanktuarium narodowe Maipú w Santiago de Cile, Matki Bożej Radosnej w Ourense w Hiszpanii, Matki Bożej z Lourdes w Carfin w Szkocji, Matki Bożej w Cudy Wielmożnej w Caacupé w Paragwaju i Nostra Signora della Salute w La Spezii we Włoszech.