Rozpoczął się V Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Organizowany z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II nawiązuje do tematu duszpasterskiego Kościoła w Polsce i do przeżywanego w Kościele powszechnym Roku Wiary.

W ramach Tygodnia Biblijnego w kościołach organizowane będą celebracje Słowa Bożego oraz katechezy biblijne nt. wiary. Spotkania te mają być zachętą dla parafian do pogłębiania wiary i dzielenia się nią z innymi gdyż wiara, jak pisze św. Paweł w Liście do Rzymian „rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.

Dzieło Biblijne zachęca także, by szczególnie w tym tygodniu wyeksponować w świątyniach Biblię a podczas niedzielnej Mszy świętej w uroczystej procesji wnieść Ewangeliarz. W tygodniu, w wielu miastach Polski organizowane będą coraz popularniejsze Maratony Biblijne, w czasie których czytane będą księgi Pisma Świętego. Rozstrzygnięte zostaną także diecezjalne etapy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

V Ogólnopolski Tydzień Biblijny obchodzony jest w dniach 14-20 kwietnia a III niedziela wielkanocna ma – w zamyśle organizatorów – charakter Dnia Biblijnego. Duszpasterze mogą skorzystać z przygotowanego specjalnie na tę okazję „Przeglądu Biblijnego”, którego piąty zeszyt zawiera wiele propozycji do zorganizowania Tygodnia Biblijnego w parafii.