Rozpoczynamy przygotowania do remontu kaplicy…

KAPLICA – miejsce, które łączy…

 

Kaplica Braci Serca Jezusowego w Domu Generalnym w Puszczykowie jest miejscem, w którym spotykamy się pierwszy raz ze Zgromadzeniem i w niej nabieramy pierwotnej gorliwości, zapału apostolskiego i miłości Bożej. Kształtujemy w niej naszą osobowość, duchowość zakonną, a jej owocem są składane przez Braci Serca Jezusowego śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W kaplicy, podczas rekolekcji zakonnych odnawiamy swoje kolejne śluby czasowe.

Przez śluby wieczyste składane zawsze w tej kaplicy, na stałe łączymy się ze Zgromadzeniem, do którego każdego brata powołało Najświętsze Serce Pana Jezusa. Każdego roku podczas rekolekcji zakonnych, odnawiamy nasze życie wewnętrzne i zapał apostolski, nawiedzając Dom Generalny, modląc się przed obrazem Serca Jezusowego. Tutaj również przeżywamy jubileusze (srebrne, złote, diamentowe)…

Kres naszego życia również jest złączony z tą kaplicą, w niej zaczyna się początek życia zakonnego i w niej zaczyna się również droga na miejsce ostatecznego spoczynku.

Nasza zakonna kaplica to również miejsce spotkania wszystkich tych, którzy przychodzą po otuchę i siły, które czerpią z Serca Jezusowego. Wśród nich są rodziny współbraci przyjeżdżające na śluby, jubileusze, pogrzeby. Są to wierni, którzy regularnie nawiedzają naszą kaplicę oraz ci, którzy całkiem przypadkiem trafiają do tego cudownego miejsca.

Przez kilka ostatnich lat mocno odświeżyliśmy nasz klasztor i otoczenie, a zbliżający się Jubileusz 100-lecia istnienia Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego jest wspaniałą okazją, by przeprowadzić remont generalny naszej kaplicy, która przez ostatnie lata była tylko malowana. Zakres prac będzie bardzo szeroki. Do tego potrzebne jest szczegółowe przygotowanie dokumentacji i zakresu prac, które już na etapie przygotowań pochłoną dużą ilość czasu i kosztów. Uwzględniając powyższe okoliczności, terminy rekolekcji i jubileuszy zakonnych, przewidywany czas remontu kaplicy to lipiec 2020 – styczeń 2021.

Kaplica to nasze wspólne dobro duchowe i materialne, zarówno zakonników jak i osób świeckich. Każdy z nas wchodząc do kaplicy na modlitwę, powinien wychodzić z niej przemieniony. Mamy o nią dbać bez względu na jakiekolwiek przekonania i animozje. Każdy z braci niech się rozejrzy wokół siebie, czy może zna osoby, które byłyby w stanie w jakikolwiek sposób pomóc Zgromadzeniu w tym ogromnym przedsięwzięciu, które na chwilę obecną przekracza nasze możliwości finansowe.

Wszystkich chętnych, Przyjaciół, Dobrodziejów i sympatyków Zgromadzenia zachęcamy do wsparcia finansowego tego projektu. W zamian oferujemy wdzięczną modlitwę za wszystkich Dobroczyńców, a od sierpnia 2019 r., każdego 20-go dnia miesiąca będzie odprawiana Msza święta w intencji Ofiarodawców.

Chętnych, którzy mogliby w jakikolwiek sposób materialny wesprzeć nasz projekt, podajemy numer konta, które przeznaczone jest wyłącznie do wpłat na remont kaplicy: Bank PEKAO S.A. IV O. w Poznaniu, nr: 78 1240 6595 1111 0010 9045 7901.

Bardziej szczegółowe bieżące informacje z przygotowania i stanu prac będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej Zgromadzenia w zakładce „KAPLICA – REMONT”.

Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy włączą się w jakikolwiek sposób (duchowy czy materialny) w to dzieło, by nie tylko zewnętrzna forma kaplicy była coraz ładniejsza, ale by przez ten fakt wzrastał kult Bożego Serca i nabierał większego wymiaru duchowego dla każdego z nas.

Szczegółowe, bliższe informacje można uzyskać pisząc na adresy mailowe:

ekonom@zbsj.pl

sekretarz@zbsj.pl