Rusza nowa akcja modlitewna: bezdomni potrzebują naszej modlitwy

Przyjaciele Bezdomnych to nie zwykła akcja. Dlaczego? Od kilku lat radomska parafia pw. św. Brata Alberta podejmowała różne działania w ramach wolontariatu, np. pomoc osobom starszym czy pomoc dzieciom i młodzieży w lekcjach. Jednak żadna z tych akcji nie przetrwała.

Inicjatorzy akcji na pierwszym miejscu stawiają modlitwę za bezdomnych. Św. brat Albert mówił, że poprawa życia zaczyna się od modlitwy i tak Przyjaciele Bezdomnych postanowili pójść za Jego słowami.

 

Jak to działa?

 

Osoba chętna, by modlić się za bezdomnego dostaje jego imię i zobowiązuje się odmawiać dziesiątkę różańca w danym dzniu w tygodniu. Można także zdecydować się na modlitwę dodatkową od sióstr Albertynek do codziennego odmawiania. Jeżeli znamy jakiegoś bezdomnego, to można wysłać jego imię i miasto, w którym przebywa.

 

Żeby zgłosić się do akcji, wystarczy napisać maila na przyjacielebezdomnych@gmail.com