Selectiva, continua czy divina? Pięć metod czytania Pisma Świętego

Czytanie Pisma Świętego to nie tylko podstawowa praktyka religijna dla wielu ludzi na świecie, ale również sposób na głębsze zrozumienie historii, kultury i etyki. Oto pięć metod, które pomogą w lepszym zrozumieniu treści zawartych w Biblii, każda z nich dostosowana do różnych potrzeb i celów studiowania tego świętego tekstu.

Oto pięć sposobów na czytanie Biblii.

1
LEKTURA CIĄGŁA (LECTIO CONTINUA)

Ta metoda polega na systematycznym czytaniu Biblii od początku do końca. Tego rodzaju lektura pozwala zrozumieć chronologiczny rozwój wydarzeń i relacje między postaciami. Przeczytanie całego Pisma Świętego w ten sposób umożliwia dostrzeżenie ogólnej narracji i głównych motywów przewijających się przez różne księgi, co jest nieocenione dla zrozumienia struktury i przesłania biblijnego. Czytelnik ma szansę zobaczyć, jak poszczególne fragmenty łączą się w spójną całość, ukazując rozwój planu zbawienia.

2
LEKTURA TEMATYCZNA (LECTIO SELECTIVA) 

Skupia się na wybranych fragmentach, które odpowiadają na konkretne pytania lub dotyczą określonych zagadnień. Można wybrać tematy takie jak miłość, cierpienie, przebaczenie czy sprawiedliwość, aby zrozumieć, jak Biblia odnosi się do każdego z nich. Czytając fragmenty dotyczące określonego tematu z różnych ksiąg, można uzyskać bogatsze rozumienie nauczania biblijnego. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy chcemy zająć się jakimś jednym konkretnym tematem, który jest dla nas w danym momencie najważniejszy.

Oto przykładowe tematy do podjęcia (Za „Nowy Testament dla moderatorów”. Wydawnictwo VOCATIO)

  • Odpowiedzialność: 1 Kor 12,12; Ga 2,11; Hbr 10,19; Mt 18,15; Jk 5,7; 1 Kor 4,1
  • Zmiany: Rz 1,1; Hbr 11,1; Ef 4,1; 1 Tes 2,1; 2 Kor 5,1; 1 J 4,7
  • Moje miejsce na świecie: Dz 9,19; Mt 7,1; Dz 4, 32; Mt 2,1; Mt 7,15
  • Komunikacja i konflikt: Mt 1,18; Jk 3,1; Ef 4,17; J 4,27; Mk 10,1
  • Praca: Mk 10,32; Mt 20,1; Dz 15,36; J 13,1; 1 Tm 6,1; Mt 25, 14; 1 Tm 6,9; Łk 16,1; Mk 4,35
  • Ból i cierpienie: J 9, 1; Mk 2,1; Jk 1,1; Hbr 12,1; 1P 1,6
  • Modlitwa: Łk 11,1; Mt 7,1; Jk 5,7; Łk 18,1; Łk 18,9
  • Finanse: Jk 1,17; Ps 89, 12; Rdz 1,28; Prz 28,22; Ha 2,6; Koh 5,10; 2 Tes 3,10

3
LEKTURA PORÓWNAWCZA

Umożliwia czytanie i analizowanie tych samych historii opisanych w różnych księgach Biblijnych, co jest niezwykle wartościowe w przypadku takich fragmentów jak poematy o stworzeniu świata, opisane w Księdze Rodzaju oraz w Psalmach, czy opisy cudów, nauczania i przypowieści z Ewangelii, które różnią się od siebie. Ta metoda umożliwia zrozumienie różnych perspektyw i akcentów, które poszczególni autorzy kładą na te same wydarzenia. Porównanie różnych relacji może wydobyć ukryte znaczenia i pomóc w lepszym zrozumieniu różnorodności teologicznej i literackiej tekstu.

4
MEDYTACYJNE CZYTANIE PISMA (LECTIO DIVINA)

To głębokie, rozważne czytanie, które skupia się na osobistym kontakcie z Bożym słowem. Praktyka lectio divina obejmuje kilka etapów: lectio (czytanie), meditatio (medytacja), oratio (modlitwa) i contemplatio (kontemplacja). Każdy z etapów ma na celu pogłębienie zrozumienia czytanego fragmentu, a następnie zastosowanie jego przesłania w codziennym życiu. Ta forma czytania jest wyjątkowo osobista i sprzyja duchowemu wzrostowi, pozwalając czytelnikowi na głębsze przeżycie spotkania z Bogiem poprzez Jego Słowo.

5
STUDIUM BIBLIJNE 

Metoda ta polega na szczegółowej analizie tekstów, często z wykorzystaniem dodatkowych źródeł, takich jak komentarze biblijne, leksykony biblijne i atlas biblijny. Studium biblijne wymaga czasu i zaangażowania, ale jest niezwykle wartościowe dla głębokiego zrozumienia kontekstu historycznego, kulturowego oraz literackiego Pisma Świętego. To podejście jest często stosowane w akademickim kontekście, ale także przez osoby, które pragną na własną rękę zgłębiać tajemnice biblijne. Warto skorzystać z komentarzy wideo, np. pana doktora Marcina Majewskiego.


Każda z tych metod otwiera różne perspektywy i pozwala na inny rodzaj zbliżenia do tekstu biblijnego. Niezależnie od wybranej metody, czytanie Biblii może być nie tylko duchowym doświadczeniem, ale również intelektualną przygodą, prowadzącą do lepszego zrozumienia zarówno samego tekstu, jak i jego wpływu na kulturę zachodnią. Każdy, kto szuka głębszego zrozumienia swojej wiary, znajdzie w tych metodach cenne narzędzia, które pomogą mu w duchowym wzroście i osobistym rozwoju.