Śluby zakonne Br. Patryka Tatarzyńskiego

Niech dziś z naszych serc i dusz

Wzniesie się do wiecznych wzgórz, Przed Jezusa Serca tron

Naszych pień potężny ton:

Jezu, chcemy choć przebojem wiecznie stać przy Sercu Twoim!

 

Słowami „Niech dziś z naszych serc i dusz”– hymnem Braci Serca Jezusowego, 1 lutego  rozpoczęliśmy uroczystą Mszę Świętą, podczas której Brat Patryk Tatarzyński ponowił swoją IV profesję  zakonną. Jest to wielka radość dla całej wspólnoty Braci Serca Jezusowego  w domu zakonnym w Trier i całego zgromadzenia.

Na uroczystości byli obecni: Pastor Hans Wilhelm Ehlen celebrans, Brat Mgr Andrzej Paliwoda – Delegat Przełożonego Generalnego z Puszczykowa, Biskup pomocniczy Franc Josef Gebert  z Trier, Br. Jacek Ścieranka – Przełożony domu zakonnego w Trewirze, Rada parafialna z Bazyliki Matki Bożej z Libfrauen oraz bliscy Brata Patryka.

Podczas homilii piękne słowo wygłosił Pastor Ehlen, który niezwykle ciepło mówił o Bracie Patryku i skierował też wiele dobrych słów w stronę całej naszej wspólnoty Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Wyjaśniając istotę powołania każdego z nas. Dotknął również w swoim kazaniu tajemnicy chrztu świętego, który jest sakramentem zanurzającym nas w miłości Boga. Pastor również wyjaśniał istotę ślubów; czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Ubogaceniem Eucharystii była  muzyka Organowa w wykonaniu Pana Josefa Still organisty Trewirskiej Katedry.

Bogu niech będą dzięki za dar powołania naszego Brata Patryka.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o Nim i jego poświęceniu dla Kościoła w Trewirze gdzie pełni swoją posługę oraz całego Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego.

 

 

Br. Jacek Ścieranka CFCI