Spotkanie na Polach Lednickich pod hasłem „Wiesz, że Cię kocham”

– Słowa towarzyszące czerwcowemu spotkaniu są zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana. Od lat śpiewamy największy przebój Siewców Lednicy: „Tak, tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. W tym roku wydobywamy niejako nową warstwę tych słów, odwracamy narrację, bo chcemy pokazać młodym ludziom, że te właśnie słowa kieruje do nich Pan Bóg – mówił o. Wojciech Prus OP podczas konferencji prasowej w klasztorze oo. dominikanów.

– Tym, który śpiewa te słowa, jest Pan Bóg. Młodzi muszą poczuć, że są kochani i muszą być tego pewni – tłumaczył dominikanin.

Wyjaśniając genezę tegorocznego hasła spotkania, duszpasterz wspólnoty Lednica 2000 zaznaczył, że ma ono zaprowadzić młodych do doświadczenia Bożej miłości. Przypomniał, że o. Jan Góra OP, założyciel i pierwszy duszpasterz wspólnoty Lednica 2000, powtarzał często za św. Janem Pawłem II: „Człowiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany”.

Zakonnik zauważył, że słowa towarzyszące czerwcowemu spotkaniu są streszczeniem gawędy świętego papieża wygłoszonej do zgromadzonych przed krakowskim pałacem arcybiskupów w 1987 roku. Święty Jan Paweł II wołał wtedy do młodzieży: „Musicie być mocniejsi niż warunki, w których przyszło Wam żyć”.

Dominikanin wskazał, że całe tegoroczne spotkanie będzie opowieścią o dwóch sakramentach, w których Chrystus mówi do każdego z nas: kocham Cię. – Czerwcowe spotkanie będzie zachwytem nad dwoma z pozoru zwykłymi sakramentami: spowiedzią św. i Eucharystią – zaznaczył.

Podczas tegorocznego spotkania młodzi zostaną wyposażeni w narzędzia, które pomogą im być mocnymi nawet w trudnych warunkach, o których wspominał św. Jan Paweł II. – Odkryjemy na nowo spowiedź jako sakrament, w którym Pan Jezus mówi do nas: „wiesz, że Cię kocham”, oraz sakrament Eucharystii jako ucztę grzeszników, którzy wierzą w przebaczenie – zauważyła Natalia Graczyk, koordynator XXIII Spotkania Młodych Lednica 2000.

Tegorocznemu spotkaniu będzie towarzyszyć historia powołania św. Mateusza na Apostoła. Inspiracją dla organizatorów stał się XVI-wieczny obraz „Powołanie św. Mateusza” włoskiego artysty barokowego Carravagia. Treścią dzieła jest scena, w której Chrystus powołuje celnika Mateusza (Mt 9,9), wskazując na niego ręką, a Mateusz, jakby nie dowierzając, wskazuje na siebie. – My też jesteśmy takimi Mateuszami, którzy nie zawsze umiemy patrzeć na siebie z miłością, a Pan Jezus przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy – wyjaśniła Graczyk.

Zauważyła, że taka postawa towarzyszy nam zwłaszcza podczas spowiedzi. – My też nie możemy uwierzyć, że Pan Jezus nas kocha, chociaż jesteśmy grzesznikami – mówiła koordynator XXIII Spotkania Młodych Lednica 2000.

Podczas konferencji organizatorzy zaprezentowali symbole, które w czasie czerwcowego spotkania otrzymają jego uczestnicy.

Młodzi otrzymają pieczęć z siglami Pieśni nad Pieśniami (PnP 8, 6-7). – Są to słowa: “Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu (…)”, czyli mówiąc obrazowo – miej mnie zawsze przy sobie – wyjaśniła Graczyk. Przypomniała, że podczas chrztu św. wszyscy zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym. Bóg zawarł przymierze z każdym z nas, jako wyraz swej bezgranicznej miłości.

Z kolei księżom zostaną podarowane stuły. – Nasze kapłańskie doświadczenie z konfesjonału jest takie, że młodzi chcą otworzyć swoje serca i mieć pewność, że zostaną wysłuchani. Chrystus ukazuje nam w przestrzeni konfesjonału, że mimo grzechu możesz doświadczyć sensu swojego życia – zaznaczył o. Mateusz Kosior OP, duszpasterz Ruchu Lednickiego. Przypomniał, że kapłan w konfesjonale jest tylko reprezentantem Chrystusa na ziemi, ma dawać penitentowi poczucie bezpieczeństwa. – Jest to znak, że spotkanie w konfesjonale będzie spotkaniem pełnym miłosierdzia – zauważył.

Na Lednicy ważnym miejscem jest Pole spowiedzi, dlatego też młodzi będą się modlić o dobrych spowiedników, by w codziennej spowiedzi potrafili patrzeć na nas z taką miłością, z jaką patrzy na nas Jezus.

Podczas spotkania nie zabraknie też gości specjalnych, którzy pójdą w procesji. – Chcemy docenić osoby, które dzięki swej pracy pozwalają nam w wyjątkowy sposób przeżywać Mszę św. W procesji pójdą więc koronczarki z obrusami, kwiaciarki z kwiatami, piekarze z chlebem, winiarze z winem, a na końcu my, uczestnicy Mszy św. – mówiła koordynator XXIII Spotkania Młodych Lednica 2000.

O. Kosior OP podkreślił, że celem tegorocznego spotkania jest też ukazanie młodym piękna liturgii wschodniej. – W Polsce jest coraz więcej Ukraińców, a Kościół katolicki to nie tylko liturgia zachodnia, stąd zaprosiliśmy do udziału arcybiskupa metropolitę przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego Eugeniusza Popowicza – zaznaczył dominikanin. Podczas spotkania zabrzmi liturgia Jana Chryzostoma, obecna będzie też ikona Chrystusa Pantokratora.

Na Polach Lednickich nie zabraknie też akcentów związanych ze spotkaniem młodych w Panamie. – Lednica będzie „polską Panamą”, zaprosiliśmy uczestników kończącego się Rejsu Niepodległości – zdradziła Natalia Graczyk.

Organizatorzy spotkania zachęcają też do współpracy wolontariuszy. Co roku w przygotowanie wydarzenia i podczas jego trwania zaangażowanych jest ok. 4000 osób, wśród nich są m.in. harcerze, schola lednicka, służba medyczna, ministranci.