Święty abp Józef Bilczewski ma swój pomnik w rodzinnych Wilamowicach

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika poprzedziła koncelebrowana Eucharystia w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego pod przewodnictwem pochodzącego z pobliskiej Starej Wsi kardynała Kazimierza Nycza.

W homilii ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel zastanawiając się nad tym, czy dziedzictwo duchowe i przesłanie św. Józefa Bilczewskiego, od 3 lat patrona Wilamowic, przemawia do współczesnych, przypomniał, że arcybiskup przez całe życie był pasterzem zatroskanym o powierzonych mu wiernych i litującym się nad biedą ludzką.

„To litowanie się nad nędzą ludzką znalazło swój wymowny wyraz w tym, że arcybiskup zapragnął po śmierci spocząć nie wśród zasłużonych Lwowa, ale wśród tych, którzy nic nie mieli za życia” – zauważył kaznodzieja, przypominając, że ważnymi rysami religijności świętego były Eucharystia i kult Matki Bożej.

„Dobrze, że stawiamy ten pomnik, który będzie przypominał tym, którzy tu mieszkają, oraz tym, którzy będą tu przybywać nie zawsze tylko ze względu na cześć dla świętego. Dobrze, że zostanie po naszym pokoleniu materialne przypomnienie wielkich wartości, wielkiej świętości, wspaniałego życia człowieka, pasterza, kapłana, patrioty. Ale czeka nas wszystkich jednocześnie o wiele większy trud niż trud wybudowania pomnika. Czeka nas wymagający trud przekazania wiary, wartości, dania świadectwa, wychowania kolejnego pokolenia, które będzie żyło według Ewangelii, według wzorca wszelkich świętości, jakim jest życie Jezusa Chrystusa, a także według tego przykładu, jaki zostawia nam św. Józef Bilczewski, tutejszy rodak” – dodał biskup.

Po liturgii uczestnicy uroczystości, w barwnych strojach ludowych, z modlitwą na ustach przeszli z relikwiami świętego na wilamowicki rynek.

Proboszcz i kustosz sanktuarium św. Bilczewskiego ks. prałat Michał Boguta wyjaśnił, że pomnik ma przypominać, że święty, który się tu urodził, jest obecnie w niebie i wstawia się u Boga za nami. „Ukazany jest z krzyżem i Ewangelią. Niech idzie do każdego z nas, niech przypomina o tym, co najważniejsze w życiu” – wezwał.

Duchowny wyjaśnił, że w podstawę pomnika wkomponowana została metalowa skrzynia z ze spisem mieszkańców wilamowickiej parafii, listą uczestników uroczystości poświęcenia, budowniczych pomnika oraz listy wszystkich zmarłych parafian od 1930 r. „Dołączyliśmy też wszystkie prośby, jakie zostały złożone w kaplicy św. Bilczewskiego. Dołączyliśmy przekazane świadectwa łask uzyskanych za jego wstawiennictwem” – powiedział.

W skrzyni znalazły się też m.in. trzy tomy pism autorstwa arcybiskupa Bilczewskiego oraz publikacje na jego temat oraz druki z jego podobizną.

Pomnik odsłonili wspólnie kardynałowie Kazimierz Nycz i Marian Jaworski, biskup Roman Pindel, ks. Boguta, burmistrz Wilamowic Marian Trela, przewodniczący rady miejskiej Stanisław Nycz oraz w imieniu premier polskiego rządu wiceminister Stanisława Szwed, który odczytał okolicznościowy list od Beaty Szydło.

Arcybiskup senior archidiecezji lwowskiej, kard. Jaworski nie krył wzruszenia podczas dzisiejszej uroczystości. Przypomniał, że niezwykła tożsamość mieszkańców Wilamowic została wzbogacona w sposób szczególny.

„Staliście się miastem, z którego Pan Bóg wywiódł świętego arcypasterza. My, z archidiecezji lwowskiej i z całego Kościoła powszechnego składamy wam za to wszytko serdeczne podziękowania” – powiedział 89-letni hierarcha. Przypomniał, że pomnik jest także wezwaniem do dalszego trwania w tożsamości „ubogaconej” przez św. Józefa Bilczewskiego.

Pomnik, który zaprojektował i odlał w brązie Marek Żebrowski z Bielska-Białej, wraz cokołem sięga ok. 5,5 metrów. Sama figura ma 2,2 metra wysokości i przedstawia świętego w stroju duchownego – z jedną ręką spoczywającą na krzyżu biskupim na piersi, w drugiej ręce trzyma Ewangelię. Na cokole pomnika umieszczono pamiątkowe tablice, także w rodzimym języku wilamowskim, etnolekcie, którym do dziś posługuje się kilkadziesiąt osób.

W sobotnich uroczystościach oprócz mieszkańców Wilamowic udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu i senatu RP, reprezentanci władz samorządowych, a także pielgrzymi m.in. z Białorusi i Zamościa.

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach koło Bielska-Białej. Studiował w krakowskim seminarium duchownym i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1884 r. przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Studiował w Wiedniu, Rzymie oraz Paryżu. W 1891 r. został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, piastując przez pewien okres funkcję dziekana fakultetu teologicznego, a także rektora Uniwersytetu. W 1900 r. papież Leon XIII mianował go arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego.

Abp Józef Bilczewski zmarł 20 marca 1923 r. Beatyfikował go w 2001 r. Jan Paweł II. Kanonizacji dokonał 23 października 2005 r. w Rzymie Benedykt XVI. Datę kanonizacji wyznaczył jeszcze Jan Paweł II, który podobnie jak przyszły metropolita lwowski był wychowankiem wadowickiego gimnazjum.