Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego

Jak dziś możemy działać razem dla wypełnienia misji, zachowując różnorodność charyzmatów i żyjąc głęboką duchowością? – zastanawiają się nad tym przedstawiciele zakonów męskich, żeńskich, klauzurowych i instytutów świeckich. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 21-23 kwietnia odbywa się sympozjum czterech konferencji przełożonych wyższych.

„Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością”, „Przeżywać teraźniejszość z pasją”, „Przyjąć przyszłość z nadzieją” – pod takimi hasłami upłyną kolejne dni sympozjum zorganizowanego w ramach obchodów Roku Życia Konsekrowanego. Rozpoczęło się ono we wtorek, 21 kwietnia, Mszą św. celebrowaną przez metropolitę lubelskiego abp. Stanisława Budzika w katedrze lubelskiej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. ks. prof. Krzysztof Pawlina, o.prof. Andrzej Derdziuk OFMCap, o. prof. Marek Saj CSsR, ks. prof.Andrzej Maryniarczyk, a także biskup Antoni Pacyfik Dydycz, związany z zakonem franciszkanów kapucynów.

Praca w grupach i dyskusje skoncentrowane będą wokół wyzwań współczesnej epoki i aktualności duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego. Uczestnicy sympozjum będą zastanawiać się, jak dziś zakony mogą działać razem. Nie zabraknie dyskusji na temat duszpasterstwa powołaniowego i formacji zakonnej. W czwartkowej debacie nad wyzwaniami dla życia konsekrowanego udział wezmą: Iwona Schymalla, prof. KUL Alina Rychnio, Stanisław Karczewski, Wiesława i Lech Stefanowie oraz o. prof. Jacek Kiciński CMF. Czas sympozjum to także okazja do wspólnej modlitwy zakonników, sióstr zakonnych, mniszek i członków instytutów świeckich. W programie znalazły się wspólne Msze św., nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia, medytacja, modlitwa Regina Celi i nieszpory w kościele akademickim. W czwartek, 23 kwietnia, Mszę św. dla uczestników sympozjum będzie celebrował abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Ogólnopolskie Sympozjum „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie” organizowane jest przez Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencję Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, Krajową Konferencja Instytutów Świeckich we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II: Instytutem Teologii Moralnej, Ośrodkiem Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce i Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej.