Szkolenie w Częstochowie

Centrum Ochrony Dziecka zorganizowało szkolenie dla Delegatów ds.Ochrony Dzieci i Młodzieży w WSD w Częstochowie, w którym uczestniczy Sekretarz Generalny – Br.Tomasz Grzywanowski. Na to szkolenie składają się prelekcje m.in. o.Adama Żaka SJ, p.Ewy Kusz, p.Terey Devlin z Irlandii, Ks. Łukasza Skorackiego, Ks.Kan. Bogumiła Kempy – Wikariusza Sądowego. Msze święte będą sprawowane m.in. przez Ks.Bpa Damiana Bryla z Kalisza, o.Żaka. Wiele miejsca zajmuje praca w grupach, panele dyskusyjne nt. nadużyć władzy, nadużyć duchowych czy nadużyć seksualnych, podejmowane są wnioski na przyszłość, konsultacje z Fundacją Św. Józefa oraz Biurem Delegata KEP.
Pierwszego dnia, spotkanie zostanie uwieńczone wspólnym Apelem Jasnogórskim u stóp Matki Bożej w Sanktuarium Jasnogórskim. Niech to spotkanie przyniesie obfite owoce duchowe i większą troskę o osoby w jakikolwiek sposób pokrzywdzone.