chcielibyśmy Wam raz jeszcze opisać i opowiedzieć, co tak naprawdę budujemy przy ulicy Dobrodzieja na Wilanowie, w Warszawie. Powstaje tam kompleksowe, nowoczesne oraz w pełni wyposażone Centrum, które będzie działało całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Centrum będzie wspierało osoby i rodziny, dzieci i młodzież, które doznały krzywdy w wyniku różnych przestępstw. Osoby przebywające w Centrum zostaną objęte opieką od A do Z, zarówno pod kątem zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych. jak nocleg, wyżywienie, ubranie, jak i bardziej specjalistycznego wsparcia, jak pomoc psychologów, psychiatrów, pedagogów, prawników, doradców. Będziemy wdrażać wiele innowacyjnych form terapii. Centrum będzie wspierało osoby bez względu na ich wyznanie, kolor skóry, płeć, narodowość czy orientację seksualną. Jest to szczególnie istotne, abyście wiedzieli, że wszystkie osoby dotknięte przestępstwem mogą liczyć na naszą pomoc. Wynika to z naszego chrześcijańskiego powołania, które nie pozwala na zamykanie się przed kimkolwiek.

 

W Archipelagu znajdzie się kilkanaście pomieszczeń do terapii indywidualnej z różnego rodzaju specjalistami, 5 dużych pomieszczeń do terapii grupowej, do których przynależeć będą ogrody terapeutyczne. Będą one szczególnym i wyjątkowym miejscem prowadzonego w naszym Centrum procesu wsparcia. My do pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem podchodzimy całościowo i kompleksowo, wykorzystując najnowocześniejsze trendy i możliwości wspierania osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży, które w dzisiejszym czasach borykają się z wieloma problemami, takimi jak hejt, cyberprzestępczość, niezrozumienie i odrzucenie. Dlatego w Archipelagu planujemy zastosować kilka bardzo innowacyjnych form terapii, jak: muzykoterapia, teatroterapia, arteterapia czy hortiterapia. Wbrew insynuacjom medialnym nie zamierzamy pod osłoną takich nazw prowadzić działalności medialnej. Faktem jest natomiast, że jako wydawca mediów katolickich mamy kontakt z artystami, których zaprosiliśmy do współpracy w Centrum. W Centrum znajdować się będą zarówno mała salka teatralna, jak i duża sala widowiskowa. Na ich scenach młodzi ludzie będą mogli prezentować swoje umiejętności, jak również obserwować, jak robią to profesjonaliści, którzy będą prowadzić warsztaty. Bo przecież fakt bycia pokrzywdzonym przestępstwem nie może odbierać możliwości pełnego udziału w życiu społecznym czy przepracowania doświadczonych traum i krzywd, również za pośrednictwem nowoczesnych form terapii.

 

W Archipelagu znajdować się będą w pełni wyposażona kuchnia i jadalnia. Chcemy, aby nasi podopieczni czuli się w pełni zaopiekowani. Chcemy, by mogli korzystać z dobrodziejstw zdrowej kuchni. W Centrum znajdować się będą także pomieszczenia biurowe dla pracowników i współpracowników fundacji, którzy będą czuwali nad prawidłowym funkcjonowaniem Archipelagu.

 

Nie dajcie się, proszę, omamić nachalnemu hejtowi skierowanemu przeciwko Fundacji Profeto przez media, których niestety głównym celem jest szukanie taniej sensacji i próba zniszczenia jakiejś organizacji tylko dlatego, że została założona przez Kościół katolicki. Nie budujemy „imperium medialnego”, bo w Stadnikach pod Krakowem mamy w pełni wyposażone i spełniające nasze potrzeby studia radiowe. W przeciwieństwie do mediów, które nas atakują, nasze radio nie prowadzi działalności agitacyjnej, nie mówi innym, na jaką partię czy osobę powinny zagłosować. Nasze media są całkowicie wolne od polityki i zajmują się tylko działalnością ewangelizacyjną i społeczną.

 

Archipelag natomiast będzie miejscem szczególnym, w którym schronienie, pomoc i wsparcie otrzyma każda potrzebująca osoba bez względu na jej jakiekolwiek afiliacje. Działalność naszej Fundacji to nie tylko media, ale również pomoc, którą świadczymy na co dzień, a którą chcemy rozszerzyć o działalność Archipelagu, który jest pomysłem innowacyjnym i rewolucyjnym, który ma szansę wyznaczać trendy.

za PROFETO.PL