W każdym zgromadzeniu zakonnym powinien objawiać się Chrystus

Spotkanie poprzedziła uroczysta Msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Bolesnej z kościerskiego sanktuarium, które w diecezji pelplińskiej szczególnie patronuje osobom konsekrowanym. Przewodniczący liturgii biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej powiedział w homilii, że „Matka Boża Bolesna jest nauczycielką dla wszystkich przedstawicieli życia konsekrowanego, bo wskazuje na cierpiących, na opuszczonych i samotnych”. Hierarcha dodał, że Maryja „przypomina, że każde zgromadzenie ma swój charyzmat, ale przede wszystkim w każdym zgromadzeniu powinien objawiać się Jezus Chrystus czysty, posłuszny i ubogi”.

Spotkanie prowadzili ks. Marian Szczepiński i s. Faustyna, niepokalanka, referentka ds. zakonnych w diecezji pelplińskiej. Przedstawiono program obchodu Roku Życia Konsekrowanego, który rozpocznie się uroczyście pierwszymi nieszporami I niedzieli Adwentu w katedrze pelplińskiej, 29 listopada br.

W ramach obchodów przewidziane są m.in. uroczyste obchody Dnia Życia Konsekrowanego 2 lutego, nabożeństwo ekspiacyjne w Wielkim Poście za grzechy osób konsekrowanych. W 2015 r. jubileusze osób zakonnych z całej diecezji będą wspólnie obchodzone w katedrze pelplińskiej. W parafiach planowane jest prezentowanie świadectw osób zakonnych o ich życiu i charyzmacie. Na antenie diecezjalnego Radia Głos i pisma "Pielgrzym" zostaną zaprezentowane wszystkie zakon i zgromadzenia pracujących w diecezji. Przewiduje się liczny udział zakonników w ogólnodiecezjalnych spotkaniach młodzieży, wyjazdach z młodzieżą na rekolekcje oraz pielgrzymkach pieszych. Przygotowywane będę drobne publikacje ukazujące pracę i charyzmat poszczególnych wspólnot zakonnych.

Przy okazji spotkania w Kościerzynie ks. Szczepiński wskazał, że jednym z celów Roku Życia Konsekrowanego jest stworzenie możliwości, aby „wspólnoty zakonne żyjące w diecezji były bardziej widoczne, życie konsekrowane stało się bardziej popularne, a młodzi ludzie mogli usłyszeć, że warto służyć Panu Bogu w zakonie i mogli głębiej zastanowić się nad swoim powołaniem”.

S. Faustyna stwierdziła, że wraz ze zbliżającym się rokiem wiele oczekuje się od samych domów zakonnych, ale także od osób świeckich – częstych odbiorców posługi zakonników. „Pragniemy pokazać to, czym żyjemy, i ufamy, że w nas dokona się odnowienie naszej posługi” – mówiła s. Faustyna. Dodała, że istnieje potrzeba odkrycia „radości powołania zakonnego i bycia jego czytelnym świadkiem”. Siostra referentka wyraziła również nadzieję, że młodzi ludzie poprzez propozycje Roku Życia Konsekrowanego „dostrzegą wartość życia zakonnego i pójdą za Panem, gdyż chociaż jest to droga niełatwa, to jednak niezwykle piękna”.