W kierunku odnowy kultu Serca Bożego…

W dniu 10 listopada br. w Zgromadzeniu Braci Serca Jezusowego obchodzono 136. rocznicę urodzin Założyciela – Brata Stanisława Andrzeja Kubiaka, a dziś – tj. 12-go listopada rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Tego bowiem dnia czyli 21 listopada br. nasza Braterska Wspólnota będzie obchodziła 90. rocznicę zatwierdzenia Zgromadzenia przez ówczesne Władze Kościelne – w osobie Edmunda Kard. Dalbora (więcej w zakładce "o Zgromadzeniu").

Wszystkich Dobroczyńców, Przyjaciół i Sympatyków Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego pokornie prosimy o włączenie się w ten nurt modlitewny. Może to być odmawiana przez 9 dni litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, różaniec, litania do Matki Bożej lub Św. Józefa, koronka do Miłosierdzia Bożego, ofiarowanie Bogu swojego cierpienia, choroby, niedomagań czy trudu związanego z uczestnictwem przez 9 kolejnych dni we Mszy świętej lub jakakolwiek inna modlitwa…

Wszystkim naszym Ofiarodawcom odwdzięczamy się codzienną, pokorną modlitwą przed Tronem Jezusowego Serca za przyczyną Maryi – Matki Bożej Wniebowziętej i Błogosławionego Br. Józefa Zapłaty. Szczęść Boże wszystkim na codzienny trud zdążania do Boga i osiągania świętości w życiu i powołaniu, którym każdego z nas obdarzył Miłosierny Bóg.