W Piotrkowicach Karmelici podtrzymują zwyczaj adwentowy „każdy dzień z Dzieciątkiem”

Karmelita ma obowiązek spędzić dzień z Dzieciątkiem i jest wtedy całkowicie wyłączony z innych zajęć. „Niektórzy modlą się długo przy Dzieciątku, adorują Je lub wykonują jakieś prace, ale w odosobnieniu, jest to rzeczywiście sam na sam z Nowonarodzonym” – opowiada o. Stańczewski.

Podczas codziennych rorat figurka wędruje także za pośrednictwem dzieci do rodzin parafii. Dziecko ma pod opieką małego Jezuska i zazwyczaj rodziny w tym dniu wyciszają się, uświadamiają sobie czas Adwentu, skupiają na bliskości rodzinnej i wspólnie się modlą.

Historię sanktuarium MB Loretańskiej zapoczątkowało przeniesienie figury Matki Bożej z 1400 r. z dawnego kościoła farnego św. Stanisława (obecnie kaplica cmentarna) do drewnianej kaplicy Zwiastowania NMP, co odbyło się 15 sierpnia 1638 roku. W kaplicy umieszczono również maleńką statuetkę MB Niepokalanie Poczętej, wykopaną przez rolnika i powszechnie czczoną.

XVII wiek to ogromny napływ pielgrzymów do Piotrkowic, którzy tutaj odzyskiwali zdrowie. Marcin i Zofia Rokszyccy, kasztelanowie połanieccy, jako wotum za dar życia wybudowali w Piotrkowicach murowany, istniejący do dzisiaj kościół, którego budowę ukończono w 1652 r. Do sanktuarium przybyła specjalna komisja, z biskupem krakowskim Marcinem Szyszkowskim, aby zbadać wiarygodność świadectw. Hyacynt Pruszcz, historyk z XVII w. podaje, iż „wielkiej łaski Pańskiej” doznał wówczas sam biskup.

Na osi nawy dzisiejszego kościoła od strony zachodniej, wznosi się późnobarokowa ośmioboczna kaplica, a w niej Domek Loretański na wzór włoskiego Loreto. Kaplicę ufundowały okoliczne rody Krasińskich i Tarnowskich. We wnęce ściany zachodniej została umieszczona łaskami słynąca figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus z ok. 1400 roku.

Największym wydarzeniem w historii piotrkowickiego sanktuarium była koronacja cudownej figury, której 7 września 1958 r. dokonał bp Czesław Kaczmarek, przy udziale abp. Eugeniusza Baziaka z Krakowa oraz siedmiu innych biskupów, w obecności ok. stu tysięcy pielgrzymów. Była to pierwsza koronacja w Polsce po II wojnie światowej.