Warszawa ma nowych biskupów…

W komunikacie nuncjatury podpisanym nuncjusza apostolskiego abp. Celestino Migliore poinformowano, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Mariana Dusia z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 pkt 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz że mianował ks. prał. Józefa Górzyńskiego, moderatora wydziałów duszpasterskich tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Lentini i ks. prał. Rafała Markowskiego, rzecznika prasowego tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Obba.

Ks. Rafał Markowski jest dyrektorem Archidiecezjalnego Centrum Informacji i rzecznikiem prasowym archidiecezji warszawskiej od 2008 r. W ubiegłym roku kard. Kazimierz Nycz mianował go także administratorem Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Biskup nominat urodził się 16 kwietnia 1958 r. w Józefowie koło Otwocka. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie, przyjmując 6 czerwca 1982 r. święcenia kapłańskie z rąk kard. Józefa Glempa, prymasa Polski. Przez kolejne trzy lata pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Warce, a w 1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W roku 1991 uzyskał stopień doktora z zakresu religioznawstwa.

Przez sześć lat pełnił funkcję prefekta w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1987-1993). Od 1992 r. jest wykładowcą nauk religioznawczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

W 1993 r. ówczesny metropolita warszawski kard. Józef Glemp zlecił ks. Markowskiemu utworzenie katolickiego radia „Józef”. Rozgłośnią radiową archidiecezji warszawskiej duchowny kierował do roku 2002. Później pełnił funkcję rektora kościoła Matki Bożej Jasnogórskiej. W roku 2008 kard. Kazimierz Nycz powołał go na stanowisko rzecznika archidiecezji.

Ks. Józef Górzyński od roku 2012 pełni urząd moderatora wydziałów duszpasterskich i dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgii uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych zajmujących się tą dziedziną.

Biskup nominat urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. W 1979 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa w dniu 2 czerwca 1985 r. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Grójec, a dwa lata później – na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 roku.

W roku 1993 został prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Rozpoczął także wykłady z liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2004 r. ks. Górzyński został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. W 2012 r. kard. Kazimierz Nycz powierzył mu funkcję moderatora wydziałów duszpasterskich kurii.