Warszawiacy mogą modlić się przy ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu” do 21 lutego…

W homilii przywołując przykład nawrócenia św. Pawła zwrócił uwagę na znaczenie wspólnoty Kościoła na drodze wiary. – Aby dotrzeć do człowieka, Bóg bardzo często posługuje się innymi ludźmi – zauważył, przyznając jednak, że nie zawsze Chrystusowe zaproszenie jest proste.

Bp Solarczyk zachęcał wiernych do otwartości i zgody na Boże działanie w czasie modlitwy adoracyjnej. – Nie zakładajmy z góry co my Mu powiemy, czy co On nam odpowie, ale pielęgnujmy tajemnicę komunii miłości. Jedności, w której nie potrzeba słów, nie potrzeba nawet nieraz dotyku, ale która jest tak silna, że jest w stanie pokonać wszystko i przetrwać aż poza grób – zachęcał biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w srebrno-bursztynowym ołtarzu ‘Gwiazda Kazachstanu’ będzie trwała w katedrze warszawsko-praskiej do 21 lutego w godzinach od 9 do 18 wieczorem.

Ołtarz „Gwiazda Kazachstanu”, na przełomie maja i czerwca ma trafić do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje w Kazachstanie i jest częścią większego projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace, którego zadaniem jest apostolstwo adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju.

Zgodnie z projektem realizowanym w oparciu o ideę „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, planowane jest utworzenie na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Obecnie istnieją już trzy takie „gwiazdy”: w Jerozolimie, Medjugorie i Oziornoje.

Pierwszą tzw. „gwiazdę” w postaci tryptyku "Niewiasta z Jeruzalem – Królowa Pokoju" umieszczono w 2009 r. w ormiańskiej kaplicy przy IV stacji Drogi Krzyżowej. Tym samym powstało w tym miejscu Ekumenicznym Centrum Modlitwy o Pokój.

Druga „gwiazda” w 2011 roku trafiła do Medjugorie. Ten Ołtarz ma kształt dwumetrowej kryształowej monstrancji.

Konstrukcja trzeciego ołtarza oparta jest motywach kwadratu i koła. Stanowi on ogromne tabernakulum, mające przeszło 7 metrów wysokości. Po otworzeniu ołtarza, w jego centrum znajduje się miejsce na konsekrowaną Hostię otoczone świetlistą aureolą z wyraźnym motywem krzyża uformowanego z kryształów górskich. Sama monstrancja nawiązuje swoim kształtem do wizerunku Matki Bożej tulącej do swojego serca Jezusa Eucharystycznego. Sylwetkę Maryi spowija rybacka sieć z różańcem z czerwonych paciorków ułożonym w kształcie serca, co stanowi nawiązanie do cudu – wymodlonego na różańcu – którym było pojawienia się w Oziornoje jeziora pełnego ryb.

Autorem ołtarzy jest gdański artysta Mariusz Drapikowski.

Oziornoje jest małą wioską na północy Kazachstanu, liczącą ok. 600 mieszkańców. Większość z nich to Polacy deportowani z Ukrainy w 1936 r. Kiedy podczas wojny cierpieli oni, tak jak inni zesłani tam ludzie, straszliwy głód, Maryja wyprosiła dla nich cud. W święto Zwiastowania NMP w 1941 r. wypełniło się wodą dawno wyschnięte jezioro, w którym pojawiło się też mnóstwo ryb. Dzięki nim mieszkańcy Oziornoje oraz okolicznych wiosek i miast zostali uratowani od śmierci głodowej.

W 1990 r. do Oziornoje przybył z Polski ks. Tomasz Peta, pierwszy proboszcz tego miejsca (obecnie arcybiskup w Astanie), a w 1994 r. rozpoczęły tam pracę siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP z Wielkopolski. Obecnie siostry swoją posługą obejmują dziesięć wiosek, które należą do parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju prowadząc m.in. katechezę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ochronkę dla dzieci w wieku przedszkolnym.