Watykan: Papież pobłogosławił baranki

Najpierw zwierzęta trafiają do bazyliki pod wezwaniem tej męczennicy, a stamtąd, po symbolicznym złożeniu ich na ołtarzu św. Agnieszki, do watykańskiej kaplicy Urbana VIII. Okrywane są tradycyjnie dwiema pelerynkami. Jedna ma kolor czerwony, co oznacza męczeństwo, a druga, biała, symbolizuje dziewictwo.

Sam obrzęd pobłogosławienia i przyjęcia przez Ojca Świętego baranków sięga co najmniej początków XVI wieku (jego opis znajduje się w ceremoniale rzymskim z 1516). Nawiązuje on do dawnej legendy o św. Agnieszce, która po śmierci miała ukazać się swym rodzicom modlącym się nad jej grobem, otoczona chórem dziewic i trzymając w ramionach czystego baranka.

W Wielkim Tygodniu zwierzęta zostaną ostrzyżone, a w zakładzie tradycyjnego rękodzielnictwa w Maceracie z ich wełny zostaną utkane paliusze. Są to wąskie stuły, na które naszytych zostanie sześć czarnych krzyży z jedwabiu. Paliusz jest insygnium metropolity i znakiem jego szczególnego związku z Biskupem Rzymu. Benedykt XVI przekaże je nowym metropolitom w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła.