Wrocław: jutro Dni Otwartych Drzwi w seminarium duchownym

Inicjatywa jest jedną z wielu podjętych przez przełożonych i alumnów wrocławskiego seminarium w związku ze zbliżającym się tygodniem modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Klerycy wspólnie z siostrami zakonnymi spotykają się w różnych miejscach z młodymi ludźmi, informując o swoich zgromadzeniach, podejmowanych działaniach oraz możliwości poświęcenia swojego życia Bogu jako ksiądz lub siostra zakonna.

Jutro natomiast klerycy zapraszają wszystkich do swojego domu. Każdy będzie mógł zobaczyć kaplice, sale wykładowe oraz miejsca, w których na co dzień żyją wrocławscy alumni. W sobotę zaś do południa będzie ich można spotkać na Rynku, gdzie wraz z siostrami zakonnymi będą ewangelizować, rozmawiając ze spotkanymi ludźmi o wierze w Boga, a także informować o zgromadzeniach zakonnych działających na terenie Dolnego Śląska.

Seminarium Duchowne we Wrocławiu jest jednym z najstarszych w Polsce. Zostało powołane do życia przez bp. Kaspra z Łagowa w październiku 1565 roku jako owoc Soboru Trydenckiego. Po wojnie zainaugurowało działalność 8 października 1947. Na pierwszy rok zgłosiło się wówczas 24 alumnów. W okresie powojennym wykształciło i uformowało ponad 1500 księży, pracujących głównie w diecezjach: wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej oraz w wielu krajach Europy i poza jej granicami. Ustanowiony w 1990 r. z inicjatywy ówczesnego metropolity kard. Henryka Gulbinowicza Annus Propedeticus jako rok przygotowawczy dla alumnów pierwszego roku był pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, a drugą w Europie. Aktualnie w stolicy Dolnego Śląska do kapłaństwa przygotowuje się 80 kleryków.