Wspomnienie św. Marii Magdaleny podniesione do rangi święta

W związku z wyrażonym przez Franciszka pragnieniem, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu opublikowała dekret, w którym celebrowanie dnia św. Marii Magdaleny – obecnie wspomnienie obowiązkowe, stanie się świętem.

 

Dokument podkreśla, że "decyzja ta wpisuje się w aktualny kontekst kościelny, który domaga się pogłębionej refleksji o godności kobiety, nowej ewangelizacji i wielkości tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Już Jan Paweł II zwrócił uwagę nie tylko na rolę kobiet w misji Chrystusa i Kościoła, ale także na rolę Marii Magdaleny jako świadka – kobiety, która pierwsza ogłosiła apostołom zmartwychwstanie. Jest ona przykładem pierwszej autentycznej ewangelizatorki, jest apostołką apostołów".

 

W dekrecie czytamy również, że "z pewnością Maria Magdalena należała do grupy uczniów Jezusa, szła za nim aż pod krzyż i do ogrodu, w którym znajdował się grób. Ewagelia Jana mówi, że płakała, bo nie znalazła ciałą Pana. Jezus okazał jej miłosierdzie pozwalając, by rozpoznała go jako mistrza i przekształcił jej łzy w radość paschalną Powiedział do niej: "nie zatrzymuj mnie". Jest to zaproszenie skierowane do całego Kościoła – aby wejść w doświadczeie wiary, które przekracza ludzkie rozumienie Bożej tajemnicy. To dobra lekcja dla każdego ucznia Jezusa – aby iść do innych ludzi i ogłaszać i radość Zmartwychwstania".

 

"Dlatego celebracja liturgiczna wspomnienia tej kobiety powinna być obchodzona tak samo jak święta liturgiczne apostołów w kalendarzu rzymskim" – czytamy w dekrecie.

 

Święto będzie obchodzone 22 lipca – w dniu, w którym dotychczas wspominano świętą Marię Magdalenę.