„Wychowywać – ale jak?” – trwa II Tydzień Wychowania

Obchodzony w Polsce już po raz drugi Tydzień Wychowania ma być nie tylko czasem modlitwy o ducha chrześcijańskiego wychowania, ale także okazją do ożywienia współpracy środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i Kościoła na poziomie parafii.

W ramach II Tygodnia Wychowania księża w czasie homilii będą poruszali problematykę wychowawczą. Katecheci poprowadzą specjalne katechezy dla dzieci i młodzieży. Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie na koniec Mszy wypowiedzą słowa „Aktu zawierzenia Bogu Ojcu dzieła wychowania”. Nie zabraknie też konferencji na tematy wychowawcze dla rodziców.

Ks. dr Marek Studenski, autor materiałów duszpasterskich Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski na II Tydzień Wychowania, zwraca uwagę, iż dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym potrzebują fachowej pomocy. Trzeba również zadbać o działania profilaktyczne zmierzające do powstrzymania groźnego zjawiska sięgania po środki psychoaktywne przez młodzież – podkreśla duchowny.

Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polsce żyje ok. 4 mln dzieci, których rodzice nadużywają alkoholików i ok. 1,5 mln dzieci alkoholików. Obarczone konsekwencjami alkoholizmu ojca lub matki dorosłe dzieci alkoholików mogą stanowić nawet ok. 40 proc. dorosłych Polaków.

Niepokojące są też wyniki badań dotyczących spożywania alkoholu przez młodzież. Do picia napojów alkoholowych przyznało się ponad 92 proc. uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 96 proc. uczniów II klas szkół średnich (badanie przeprowadzono w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i Innych Narkotyków – ESPAD). – Wobec tak rozpowszechnionego problemu nie można przejść obojętnie – podkreślają inicjatorzy Tygodnia Wychowania.

Zwracają też uwagę na coraz większy problem wychowawczy, jakim są uzależnienia od mediów elektronicznych – internetu czy telefonu komórkowego. – Żeby mieć świadomość, czym żyją dzieci i by móc na czas dostrzec ich problemy, ważne jest towarzyszenie im i poświęcanie im czasu – dodaje ks. dr Studenski. Jego zdaniem, obecność rodziców, czas jaki poświęcają dziecku, miłość jaką je obdarzają i autentyczne świadectwo ich życia i wiary to najlepszy i niezawodny program wychowawczy, program domu, który wychowuje.

W czasie II Tygodnia Wychowania, podczas codziennych Mszy księża będą poruszali problematykę wychowawczą w kazaniach. W materiałach homiletycznych czytamy m.in.: „Nie jesteśmy w stanie skutecznie powstrzymać negatywnych tendencji obecnych w niektórych środkach społecznego przekazu. Możemy natomiast zrobić jedno – wychować dzieci i młodzież do dojrzałego odbioru mediów”.

Księża zwrócą też uwagę rodzicom na istotny cel wychowania, jakim jest kształtowanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, gdyż najczęściej to sami rodzice stają się pierwszymi ofiarami egoizmu swych dzieci. Będą też zachęcać, by rodzice nie tylko mówili dzieciom o Bogu, ale dali im szansę żywego doświadczenia obecności Boga w życiu rodzinnym. Księżą przypomną też, że atmosfera domu rodzinnego powinna sprzyjać procesowi rozeznawania powołania przez młodego człowieka stojącego u progu dorosłego życia. W domu powinien być klimat sprzyjający dokonaniu wyboru stanu życia, a później także pracy zawodowej. Duchowni będą też apelować do rodziców, by nie zniechęcali się pedagogicznymi porażkami gdyż nierzadko owoce pracy wychowawczej przychodzą dopiero po wielu latach.

Ponadto, z okazji II Tygodnia Wychowania specjalny list pasterski pt. „Kościół domem życia, wiary i miłości” wystosowali też polscy biskupi. Podkreślają w nim, że „zarówno ojciec, jak i matka, wbrew niektórym schematom, powinni w równym stopniu brać odpowiedzialność za wychowanie dziecka”. Zwracają też uwagę, iż świadectwo życia religijnego rodziców ma istotne znaczenie w wychowaniu dziecka.

W niedzielę 9 września papież Benedykt XVI życzył Polakom, by ten Tydzień "ożywił współpracę rodziny, szkoły i Kościoła, by zapewnić dzieciom i młodzieży solidną formację intelektualną, kulturową, duchową i chrześcijańską". – Niech środowiska wychowawcze przenika „Ewangelia rodziny”. Wzrastając w jej świetle, we wspólnocie życia, wiary i miłości, młodzi mogą nabyć wartości, które nadają sens ludzkiej egzystencji. Wspierajmy rodziców, wychowawców i nauczycieli naszą modlitwą – apelował papież.