Wykład na Katedrze Historii Liturgii UKSW

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą Współbracia z naszych domów zakonnych w Warszasie: radny generalny – br. Marek pracujący w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym przy Krakowskim Przedmieściu oraz br.Stanisław z Rezydencji Metropolity Warszawskiego.

O godz. 10.15 spotkanie otworzy i wprowadzenia w tematykę konferencji dokona kierownik Katedry Historii Liturgii UKSW – ks. prof. Jan Decyk. Kolejnymi prelegentami będą: ks. dr Waldemar Pałęcki MSF – "Ars celebrandi et praesidenti Eucharystii wyrazem wiary kapłana i wiernych", Ks. prof. Jan Miazek – "Liturgia szkołą naszej wiary" oraz p.dr Jerzy Sojka z CHAT – "Mijesce wiary i uczynków w teologii luterańskiej"

Drugą część dyskusji o godz. 12.15 rozpocznie Modlitwa Liturgią Godzin, a kolejnymi prelegentami będą: ks. dr Krzysztof Filipowicz (UKSW) – "Wiara spełniana w liturgii" oraz biskup Diecezji Odesko-Symferopolskiej Bronisław Bierancki – "Doświadczenie wiary Kościoła na Ukrainie". Następnie krótkiego przedstawienia postaci błogosławionego Brata Józefa Zapłaty z grona 108 Męczenników za wiarę /ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego/ dokona br.Stanisław.

Trzecią część dzisiejszego spotkania stanowi nawiedzenie i modlitwa w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskwej na Warszawskiej Starówce.