Zachęcają do modlitwy i postu

Jak wyjaśniają pomysłodawcy przedsięwzięcia, w dzisiejszych czasach, kiedy atakowane jest życie, rodzina, kultura i wolność religijna, szczególnie potrzeba odważnych pasterzy.

„Potrzebujemy silnych i świątobliwych biskupów – biskupów przepełnionych bohaterską cnotą – by przeprowadzili nas przez te ciemne dni i oparli się odważnie despotycznym naciskom świata. Potrzebujemy biskupów, którzy przywołają zdradliwych polityków, będą ich przestrzegać, jak wiele ryzykują i strzec będą ciała Chrystusowego. Obecnie mamy takich biskupów; Bóg wezwał ich po imieniu. Ale oni nas potrzebują. Potrzebują naszych modlitw, poświęceń i naszego postu” – podkreślają inicjatorzy projektu.

W ramach kampanii można zarejestrować się na stronie i zadeklarować osobistą modlitwę oraz post za pasterzy po to, by „Bóg obdarzył ich łaskami, które są im potrzebne do obrony wiernych”.

Specjalny licznik na stronie http:// www.all.org/prayandfast/index.php wskazuje, że obecnie modlitwy i post za swych biskupów zaoferowało w ten sposób ponad 6,5 tys. osób.

Oprócz postu w intencji biskupów, obrońcy życia proponują też, jako formę ofiary, rezygnację z rozrywek, zwykłych przyjemności czy też nawyków, które często prowadzą do grzechu. Symbolem włączenia się w dzieło jest zdjęcie zapalonej świeczki.