Zaczął obmywać nogi

Wprowadzenie do modlitwy na Wielki Czwartek, 28 marca

 

Tekst: J 13, 1-15

Słowo: ZACZĄŁ OBMYWAĆ NOGI

 

Nasz Pan ofiarowuje siebie, w przeciwieństwie do Judasza, który wydaje Jezusa, samemu jakby stając z boku, by patrzeć, co z tego wyjdzie. Jezus wykonuje kolejny gest, kolejny krok, który jest skandaliczny dla nas i bardzo wymowny. Skandaliczny, bo nie tak sobie wyobrażamy prawdziwego Boga i Pana, Króla wszelkich królów. Panowanie nigdy nie kojarzy nam się ze służbą. A On – nasz Pan i Król, Nauczyciel – obmywa swoim uczniom nogi. Uczniom czyli nam, każdemu z nas. Znów: w przeciwieństwie do Piłata, który w geście odsunięcia się od tej sprawy, umywa ręce. Jego gest na zawsze został symbolem samo-uniewinniania siebie, by ratować swoją skórę.

 

A Jezus? Pokazuje dobitnie, na czym polega królestwo niebieskie, jaka jest jego natura, kim jest Ojciec i kim jest On – Jego Jedyny Syn. Prawdziwe panowanie, prawdziwa „władza” jest ukryta jedynie w służeniu siostrom i braciom. Prawdziwa Miłość wydaje samą siebie, ofiarowuje siebie, by ratować innych. Umywa innym nogi, by mogli doświadczyć ulgi i nabrali sił na dalszą drogę.

 

Na koniec modlitwy zatrzymaj się na chwilę i uświadom sobie to, z czym ją kończysz, jakie odczucia Ci teraz towarzyszą, jakie myśli, pragnienia, chęć do działania czy zniechęcenie. Bądź szczery wobec siebie samego i wobec Boga. Możesz Mu o tym powiedzieć.

 

Odmów: Któryś za nas cierpiał rany…