Zakonnicy musza powrócić do swej tożsamości, a nie ja rewidować…

Zakonnicy muszą wciąż na nowo powracać do swej tożsamości. Tylko w ten sposób będą jak św. Franciszek świadkami Chrystusa dla Kościoła i w Kościele – powiedział Radiu Watykańskiemu nowy sekretarz watykańskiej dykasterii ds. zakonów. Abp José Rodríguez Carballo, dotychczasowy Minister generalny Zakonu Braci Mniejszych, podzielił się z nami swą wizją odnowy życia zakonnego.

„Życie konsekrowane – powiedział abp Carballo – musi wciąż na nowo powracać do swej tożsamości, powracać, a nie rewidować. Powracać, aby ją wciąż na nowo sobie przyswajać. My zakonnicy musimy służyć Kościołowi, żyć z Kościołem, ale zawsze jako zakonnicy. Tylko w ten sposób możemy pomóc innym. Dlatego musimy być wierni naszej tożsamości. I w ten sposób będziemy też wierni Chrystusowi, który nas powołał, a także współczesnemu człowiekowi, do czego wzywał nas Sobór Watykański II” – powiedział nowy sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.