Zapraszamy na Jubileusz Zgromadzenia

Wszystkich wiernych zapraszamy na wspólne świętowanie Jubileuszu 100-lecia naszego Zgromadzenia. Chorych i cierpiących bardzo prosimy, by swe cierpienie, choroby, modlitwy ofiarowali za nas, byśmy byli świętymi zakonnikami, a Boże Serce dało naszej Braterskiej Wspólnocie dobre, trwałe powołania. Ofiarujcie proszę, Waszą duchową obecność i zjednoczenie w naszych intencjach. My, Bracia Jezusowego Serca obiecujemy codzienną, a szczególnie w Dniu Uroczystości modlitwę za Was, kochani chorzy.