Zaufajmy Duchowi Świętemu

Jednocześnie zapowiedział kolejne etapy Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię: spotkania na przełomie kwietnia i maja 2014 w Texasie i w Meksyku, w październiku na Karaibach: w Dominikanie, Haiti, Puerto Rico i na Kubie oraz kolejne spotkanie europejskie, od 29 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 w stolicy Republiki Czeskiej – Pradze. Na początku modlitwy brat Alois wyraził uznanie dla dialogu ekumenicznego, podejmowanego przez Kościoły francuskiej Alzacji i niemieckiego regionu Ortenau. Wyraził wdzięczność biskupom, duszpasterzom, kapłanom i osobom świeckim, należącym do różnych wyznań chrześcijańskim za ich inicjatywy ekumeniczne, które charakteryzowały przygotowania do spotkania w Strasburgu.

Następnie przeor Taizé podkreślił, że w nadchodzącym roku tematem refleksji będzie pytanie: co należy uczynić, by Kościół był bardziej komunią?, żeby przez sposób, w jaki żyje, staranniej oczyszczał ewangeliczne źródła, aby ludzie mogli przychodzić i zaspokoić pragnienie? Zacytował słowa Brata Rogera, który opisał Kościół następującymi słowami: „Kiedy Kościół niestrudzenie słucha, leczy, niesie pojednanie, staje się tym, co najjaśniejsze w nim samym, komunią miłości, współodczuwania, pociechy, przejrzystym odblaskiem zmartwychwstałego Chrystusa. Nigdy nie oddalony, nie przyjmujący pozycji obronnych, wolny od surowości może promieniować pokorną ufnością wiary aż do naszych ludzkich serc”. „Czy nie nadszedł czas, by podjąć nowe konkretne kroki prowadzące do pojednania między podzielonymi chrześcijanami, aby Kościół coraz bardziej stawał się miejscem gościnnym, miejscem komunii?” – zapytał brat Alois. Podkreślił, że pojednani chrześcijanie sprawiają, że o wiele wyraźniej słychać głos Ewangelii w świecie potrzebującym zaufania, i tak mogą przygotować przyszłość sprawiedliwą i pokojową. Jego zdaniem obecnie grozi nam poprzestanie na zwykłej tolerancji, choć Chrystus pragnie nas gromadzić jako jedno ciało.

Zdaniem przeora Taizé chrześcijanie z różnych Kościołów powinni zdobyć się na odwagę i zebrać się pod jednym dachem, nie czekając, aż wszystkie teologiczne definicje zostaną w pełni uzgodnione. „Czy nie można wyrazić naszej jedności w Chrystusie (który nie jest podzielony), wiedząc, że różnice, które wciąż istnieją w sposobie wyrażania wiary, nie dzielą nas? Różnice będą zawsze: niektóre staną się naturalnym tematem dyskusji, inne mogą nawet wzajemnie nas wzbogacić. Róbmy wszystko, co można zrobić razem z chrześcijanami innych wyznań, nie róbmy niczego, nie licząc się z nimi” – zaapelował brat Alois.

Przełożony Wspólnoty z Taizé zaproponował dwie dwie drogi. Pierwsza to wspólne zwrócenie się w prostej modlitwie ku żyjącemu Bogu. Natomiast druga to spotkanie we wspólnej służbie na rzecz najbiedniejszych. „I w taki sposób naprawdę razem będziemy głosić Ewangelię!” – podkreślił. Zaznaczył, że nie trzeba bać się na wyrost rozmycia prawdy Ewangelii. „Zaufajmy Duchowi Świętemu. Nie chodzi o to, żeby się zbierać razem po to, żebyśmy byli silniejsi, ale żebyśmy byli wierni Chrystusowi łagodnemu i pokornego serca. Od Niego nauczymy się, że prawda daje się usłyszeć dzięki pokorze” – powiedział brat Alois. Wskazał jednocześnie na przykład papieża Franciszka, który na pierwszym miejscu stawia głoszenie przez wszystkich Bożego miłosierdzia swoim życiem? „Nie przegapmy opatrznościowego momentu, który nastał, i pokażmy, że komunia między wszystkimi kochającymi Chrystusa jest dostrzegalna” – zaapelował po raz kolejny.

Brat Alois przypomniał, że jutrzejsza refleksja będzie skoncentrowana na tym, by komunia między ludźmi kochającymi Chrystusa stała się bardziej dostrzegalna, a dzięki temu możliwe było tworzenie więzi solidarności pomiędzy ludźmi, co będzie tematem pielgrzymki zaufania w nadchodzącym roku. Wyjaśnił, że o ile w kończącym się roku uwaga była skoncentrowana na głosach mieszkańców Azji, to w nadchodzącym roku, 2014, młodzi słuchać będą Amerykanów. W kwietniu-maju kolejnymi etapami pielgrzymki zaufania będą spotkania w Teksasie i w Meksyku, później w październiku na Karaibach, w Republice Dominikany, na Haiti, Porto Rico i na Kubie. Później nadejdzie kolejne spotkanie europejskie – od 29 grudnia 2014 do 2 stycznia 2015 w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej.