Zebranie Konsulty WPZM

W Zduńskiej Woli, w domu rekolekcyjnym Księży Orionistów, rozpoczęło się dzisiaj dwudniowe, 130 zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Orioniści zaprosili przełożonych zakonów męskich, ponieważ w tym roku świętują 90- lecie osiedlenia się i posługi w Polsce. Obrady rozpoczęto modlitwą jutrzni oraz medytacją księdza orionisty, który przybliżył duchową sylwetkę św. Alojzego Orione. Następnie przewodniczący Konferencji ks. Tomasz Sielicki, TChr, powitał wszystkich zebranych a szczególnie bpa Kazimierza Gurdę, przewodniczącego Komisji ds. życia konsekrowanego Episkopatu Polski oraz przedstawił dziewięciu nowych przełożonych wyższych, którzy od ostatniego zebrania plenarnego zostali powołani do pełnienia swojej posługi Po przedstawianiu programu spotkania przez sekretarza Konferencji, zabrał głos ks. bp Wojciech Polak, sekretarz gen. Konferencji Episkopatu Polski, który zaprezentował aktualny stan rozmów z państwem w sprawie przekształcenia Funduszu kościelnego. Poza ogólnymi uzgodnieniami, nie ma wypracowanego porozumienia na piśmie. Biskup przedstawił historię rozmów z rządem w tej sprawie. Wyjaśńił, że rozmowy z rzadem zotały podjęte w związku z zapowiedziami w expose premiera D. Tuska, w którym zapowiedział zmiany w ubezpieczeniu osób duchownych. Rozmowy z rządem są prowadzone w trybie konkordatowym. 16 maja odbędzie się kolejne spotkanie rządowej i kościelnej grupy roboczej. Rozmowy dotyczące szczegółów rozwiązania są ciągle w toku i nie wiadomo, kiedy się skończą. Jedynym ustaleniem przyjętym przez obie strony, jest w tym momencie wysokość odpisu podatkowego – 0.5%.
 

W kontekście tej kwestii bp Polak zwócił uwagę na defensywny charakter narracji kościelnej w mediach. Ciagle bronimy się przed  różnymi zarzutami, potrzebna jest nam w tej kwestii zmiana (na wzór zaprezentowanego przez KAI Raportu o Finansach Kościoła), czyli ofensywne wyjście w kierunku pytań i wątpliwości, funkcjonujących w mediach. Sekretarz Episkopatu przedstawił także przewidywane zasady podziału środków z nowego funduszu. Pieniądze z tego funduszu nie mogą być wykorzystane jedynie na ubezpiecznia duchownych, ale także na cele społeczne, charytatywnie i konserwatorskie. Nastepnie odpowiedział na pytania uczestników spotkania.

Eucharystii pierwszego dnia spotkania przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, który wygłosił homilię. Bp Lechowicz przedstawi także po południu swoją ocenę posługi duzszpasterskiej wśród Polonii zagranicznej. Program spotkania przewiduje podjęcie problematyki wierności Bogu w powołaniu zakonnym. Zostaną wygłoszone trzy referaty (p. Henrietty Gotte, Cisi bohaterowie wiary – o prześladowaniach chrześcijan w okresie stalinizmu w Związku Sowieckim, ks. Henryka Bolczyka o drodze wierności Bogu ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Oazowego oraz o. prof. dra hab. Henryka Pietrasa, rektora Ignatianium w Krakowie, który przedstawi teologiczny wymiar wierności Bogu w powołaniu zakonnym.
 

Oprócz tego przełożeni wybiorą dwóch nowych członków Konsulty wyższych przełożonych, zajmą się udziałem wspólnot zakonnych w zbieraniu podpisów w ramach Europejskiej Inicjtywy Obywatelskiej „Jeden z nas” oraz rozważą propozycję Konsulty, by przed jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski powtórzyć pergrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 

Na zakończenie obrad ich uczestnicy udadzą się na chwile modlitwy do domu rodzinnego św. Maksymiliana Marii Kolbego, który urodził się w Zduńskiej Woli 7 stycznia 1894 roku.