Zebranie plenarne przełożonych zakonnych

W Zduńskiej Woli zakończyło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Z zakonnikami spotkał się m.in. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak, aby poinformować zaintersowanych rozmowami z rządem nt. przekształcenia funduszu kościelnego.

Przedstawił proponowane rozwiązania dotyczące tzw. dobrowolnego odpisu podatkowego 0,5 %, który w całości będzie przekazywany na statutową działalność Kościoła. Pieniądze z tego funduszu powinny być wykorzystane na cele społeczne, charytatywnie, konserwatorskie i na ubezpiecznia duchownych.

Zakonnicy postulowali zachowanie dotychczasowych proporcji dofinansowania ubezpieczenia zakonników pracujących na misjach i krajach postkomunistycznych, jak również pracujących w Polsce i podejmujących takie dzieła, jak: prowadzenie sanktuariów, formacja młodych ludzi, duszpasterstwo akademickie, rekolekcje, spowiedź w dużych miastach, dzieła charytatywne, i związane z charyzmatem konkretnych zakonów.

Rozmowy z rządem są prowadzone w trybie konkordatowym. 16 maja odbędzie się kolejne spotkanie rządowej i kościelnej grupy roboczej.

Z wyższymi przełożonymi zakonów męskich spotkał się także bp Wiesław Lechowicz, Przewodniczący komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. Podziękował zakonnikom za zaangażowanie na rzecz emigrantów, Polonii w różnych krajach świata. Prosił o dalsze wsparcie personalne. Podziękował też zakonnikom za udział w strukturach Konferencji Episkopatu Polski. Bp Lechowicz zapowiedział pielgrzymkę do Rzymu duszpasterzy polonijnych i polskiej emigracji, która odbędzie się w dniach 18-21 listopada.

Podczas zebrania plenarnego odbyły się także wybory uzupełniające do zarządu Konferencji. Przełożeni wybrali dwóch nowych członków Konsulty. Zostali nimi: zmartwychwstaniec o. Wiesław Śpiewak i werbista o. Eryk Koppa. Zakonnicy dokonali także wyboru nowego wiceprzewodniczącego, którym został kapucyn z Krakowa o. Jacek Waligóra. Za rok mija trzyletnia kadencja obecnej Konsulty.

Spotkanie w Domu Rekolekcyjnym Księży Orionistów, z okazji ich 90-lecia pobytu w Polsce, poświęcone było wierności Bogu i powołaniu w życiu zakonnym. Dlatego zarząd Konferencji na zebranie plenarne zaprosił z referatami: ks. Henryka Bolczyka – współpracownika i świadka życia ks. Franciszka Blachnickiego, o. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Henriette Gotte – córkę Leona Aleksandra Goettego, organisty, dyrygenta chóru, więzionego w łagrach, torturowanego w więzieniach NKWD za współpracę z Kościołem.

Przewodniczący Konferencji ks. Tomasz Sielicki zaproponował, aby jesienią tego roku po klasztorach peregrynował obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który 50 lat temu ofiarował zakonnikom Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Peregrynacja ma potrwać trzy lata. Ma być przygotowaniem do jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Propozycję wyżsi przełożeni przyjęli jednogłośnie.

Sekretarz generalny Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce o. Kazimierz Malinowski przedstwił informację o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej „Jeden z nas“, która otrzymała oficjalne popracie Stolicy Apostolskiej. Jest to próba podjęta przez organizacje broniące życia w całej Europie, zmierzająca do zmiany europejskich przepsiów, tak by zablokować finansowanie przez Unię Europejską instytucji zajmujących się szerzeniem aborcji lub eksperymentowaniem nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, a co za tym idzie, ich niszczeniem. Inicjatywa polega na zebraniu miliona podpisów pod projektem zmiany prawa europejskiego.

Przełożeni zostali poinformowani, że na 14-16 października została zaplanowana 31. Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę. Jej celem jest umocnienie braci w powołaniu, zgłębienie tożsamości oraz odkrycie na nowo misji i posłannictwa, jakie mają bracia w Kościele i w świecie.

Zebranie plenarne zakończyło się mszą św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy, Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konfernecji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup podziękował za wyrazy i dowody jedności zakonników z klerem diecezjalnym.

Po obradach uczestnicy zebrania udali się na chwilę modlitwy do domu rodzinnego św. Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który urodził się w Zduńskiej Woli 7 stycznia 1894 roku.