Zmarł abp Wojciech Ziemba

Emerytowany metropolita warmiński odszedł 21 kwietnia.

Urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne (diecezja tarnowska). Po maturze pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Rady Narodowej w Mielcu. W 1960 r. wstąpił do WSD „Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 r. z rąk bp. Józefa Drzazgi.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie i św. Jakuba w Olsztynie. Następnie został wysłany na studia specjalistyczne z teologii biblijnej na KUL (1970-1974). W roku akademickim 1980/1981 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Po powrocie ze studiów rozpoczął pracę w WSD „Hosianum” jako prefekt, wykładowca, wicerektor, a w latach 1982-1986 jako rektor.

23 czerwca 1982 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej. Sakrę biskupią przyjął 4 lipca 1982 r. Jego zawołaniem biskupim były słowa: „Dives in misericordia Deus” (Bóg bogaty w miłosierdzie).

Po reformie administracyjnej Kościoła w Polsce w 1992 r. został mianowany pierwszym biskupem diecezji ełckiej. Następnie, w 2000 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim.

Po sześciu latach papież Benedykt XVI mianował go metropolitą warmińskim.

W Konferencji Episkopatu Polski pełnił takie funkcje, jak przewodniczący Komisji Misyjnej, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy, członek Komisji ds. Seminariów Duchownych, Komisji ds. Ludzi Pracy, Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski oraz należał do Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski.

W 2016 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Konwikcie Kapłanów Warmińskich w Olsztynie.

Jego ostatnie lata życia były naznaczone chorobą.