Zmarł arcybiskup Janusz Bolonek

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę 5 marca 2016 roku o godzinie 19.00 Mszą świętą żałobną sprawowaną w bazylice archikatedralnej w Łodzi.

Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w niedzielę 6 marca 2016 roku o godzinie 13.30. w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie koło Pabianic. Po Mszy świętej nastąpi złożenie Ciała do grobu na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Abp Janusz Bolonek urodził się 6 grudnia 1938 r. w Hucie Dłutowskiej koło Pabianic w rodzinie Józefa i Józefy z Sochów. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjął święcenia kapłańskie 17 grudnia 1961 r. w Dłutowie z rąk bp. Jana Kulika. Nominację arcybiskupią otrzymał 25 września 1989 r., jako arcybiskup tytularny Madaurus. Sakrę biskupią otrzymał 20 października 1989 r. w bazylice Św. Piotra w Rzymie z rąk Jana Pawła II. Jako dewizę przyjął wezwanie: „Uni Trinoque Deo” (Trójjedynemu Bogu).

Abp Bolonek jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w latach 1961-62 studiował filologię klasyczną, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, gdzie w latach 1962-66 kontynuował studia z teologii dogmatycznej i literatury łacińskiej. Następnie w latach 1967-1971 studiowała prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz dyplomację w Papieskiej Akademii Dyplomatycznej. W 1969 uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim a w 1971 r. doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Służbę dyplomatyczną rozpoczął od Nikaragui, gdzie w latach 1971-1975 był sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Managui, następnie w latach 1975-77 był sekretarzem Delegatury Apostolskiej w Waszyngtonie a w latach 1977-79 sekretarzem Nuncjatury Apostolskiej w Kairze.

W latach 1979-1988 ks. Bolonek był audytorem i radcą Nuncjatury w Sekretariacie Stanu przy Radzie ds. Publicznych Kościoła, następnie pracował w Sekcji stosunków z państwami 1988-89. W latach 1983-87 przygotowywał pielgrzymki papieskie do Polski. W latach 1988-1989 towarzyszył w licznych podróżach do Polski nuncjuszom do specjalnych poruczeń: abp. Luigiemu Poggi i abp. Francesco Colasuonno. Członek Komisji Mieszanej Przedstawicieli Rady ds. Publicznych Kościoła i Episkopatu Polski, która pracowała nad wznowieniem stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.

W latach 1989-1995 abp Bolonek był nuncjuszem apostolskim w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz pro nuncjuszem apostolskim w Burkina Faso i w Nigrze. Następnie został nuncjuszem apostolskim w Rumunii w latach 1995-1998. W 1999 r. pracował w watykańskim Sekretariacie Stanu w Sekcji Stosunków z Państwami, po czym objął placówkę dyplomatyczną Watykanu w Urugwaju, gdzie w latach 1999-2008 był nuncjuszem apostolskim. Później, do 2013 roku był nuncjuszem apostolskim w Bułgarii.