Zmarł Brat Stanisław Samsel

Br. Stanisław Samsel ur. się 20 kwietnia 1946 r. w Lipowcu w diecezji Warmińskiej. W 1960 r. ukończył szkołę podstawową. W młodości odczuwając powołanie zakonne, 10 czerwca 1973 r. napisał prośbę o przyjęcie do Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego, w którym 1 września 1973 r. rozpoczął okres postulatu, a 1 września 1974 r. roczny nowicjat, a w następnych latach składa śluby czasowe.

5 stycznia 1978 r. opuszcza Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Świętego i już 8 stycznia 1978 r. rozpoczyna postulat w naszym Zgromadzeniu. W swej prośbie o przyjęcie do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego pisze, że „nadal chce służyć Bogu i bliźniemu, by nie zmarnować powołania zakonnego”. Po ukończeniu nowicjatu, dnia 8 sierpnia 1979 r. brat Stanisław złożył pierwsze śluby zakonne, które ponawiał aż do złożenia profesji wieczystej – 8 lipca 1985 r. W dniu 8 lipca 2004 r. Brat Stanisław w Domu Generalnym obchodził Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych.

Zgromadzenie nasze powierzało Bratu Stanisławowi różne funkcje i posyłało go w różne miejsca do posługi. Pracował m. in. w Rezydencji Prymasa Polski w Warszawie, w Rzymie – jako furtianin w Domu Polskim Jana Pawła II i w Papieskim Kolegium Polskim, był zakrystianinem w Farze Poznańskiej, pracował jako furtianin w Domu Ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby w Poznaniu, pełnił też funkcję Mistrza Nowicjatu, był zastępcą przełożonego domu w Poznaniu. Zgromadzenie nasze także zleciło Bratu Stanisławowi funkcję furtiana w Kurii Diecezjalnej w Łomży i jednocześnie przełożonego domu zakonnego w Łomży. Przez kilka lat pracował również jako furtianin w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Wielokrotnie w opiniach przełożonych zakonnych przeważała opinia, że Brat Stanisław Samsel swoje obowiązki domowe i służbowe wypełniał należycie, sumiennie, z wielką gorliwością. Swoje zakonne modlitwy wypełniał należycie, w pracy był punktualny.

Od września 2016 r. ze względu na pogarszający się stan zdrowia, Brat Stanisław został przeniesiony do Domu Generalnego do Puszczykowa. Pomimo bardzo dobrej opieki medycznej oraz opieki ze strony współbraci i nowicjuszy, Jego stan zdrowia nieustannie się pogarszał. Nasi nowicjusze dbali o zdrowie Brata Stanisława, podając Jemu systematycznie insulinę i inne leki, dbali o porządek w jego pokoju i przynosili posiłki do jego pokoju. Ks. Kapelan codziennie przynosił Jemu Komunię świętą.

Wielokrotnie, by ratować zdrowie Brata Stanisława, był On poddawany leczeniu szpitalnemu. W trosce o zdrowie Brata Stanisława został on przewieziony do szpitala w Puszczykowie w dniu 6 marca br. Jednak ze względu na ogólne wyniszczenie organizmu, pomimo starań lekarskich, organizm Brata Stanisława przestał przyjmować podawane Jemu leki, w tym kroplówki i mając poważne problemy z cukrzycą, przy zaprzestaniu pracy nerek i osłabieniu serca, zmarł w pierwszą sobotę miesiąca, w dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi – dnia 7 marca 2020 r. o godz. 9.25.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek (10 marca) o godz. 11.00 w Domu Generalnym w Puszczykowie.

 

„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…”