Zmarł kardynał Joachim Meisner

Emerytowany arcybiskup Kolonii urodził się 25 grudnia w 1933 roku we Wrocławiu. Jego ojciec zginął podczas wojny. Rodzina przyszłego kardynała uciekła w 1945 roku przed Armią Czerwoną na Zachód i osiedliła się w Turyngii, w NRD.

 

Wstąpił do seminarium w Erfurcie, a święcenia kapłańskie otrzymał 22 grudnia 1962 roku. Następnie posługiwał jako wikary i współpracował ze Wspólnotą Sant’Egidio w Heiligenstadt.

 

Koordynował prace lokalnego Caritasu i innych dzieł duszpasterskich, zanim papież Paweł VI mianował go 17 marca 1975 biskupem tytularnym Viny i biskupem pomocniczym administratury Erfurt-Meiningen.

 

Był wielkim przyjacielem Karola Wojtyły. Po śmierci kardynała Bengscha, Jan Paweł II przeniósł go 22 kwietnia 1980 do pełnienia funkcji metropolity Berlina: diecezji łączącej Zachodni i Wschodni Berlin, liczącej aż 30 tys. kilometrów kwadratowych i zamieszkiwanej przez ponad 1,2 mln katolików. Trzy lata później miała miejsce kreacja kardynalska Joachima Meisnera.

 

Niemiecki hierarcha nie krył krytycyzmu wobec komunistycznego systemu NRD. Domradio podkreśla, że przez całe swoje życie zabiegał o pojednanie z narodami w Europie Środkowej: Polakami, Czechami i Słowakami.

 

Pełnił funkcje szefa podkomisji Episkopatu Niemiec do spraw Europy Środkowej i Wschodniej, był też przewodniczącym charytatywnej organizacji kościelnej Renovabis specjalizującej się w pomocy mieszkańcom krajów wschodnioeuropejskich.


20 grudnia 1988 został arcybiskupem metropolitą Kolonii. W trakcie pełnienia tej funkcji Kolonia była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. Jego rezygnację związaną z przejściem na emeryturę przyjął w lutym 2014 roku papież Franciszek.

 

Kard. Meisner miał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, był ponadto obywatelem honorowym Trzebnicy. W 2014 roku kardynał otrzymał najwyższe polskie odznaczenie – Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W lutym 2013 roku kardynał wywołał pewne kontrowersje, uznając za legalne niektóre ze środków służących antykoncepcji postkoitalnej, dawanych ofiarom gwałtów.

 

W ostatnich latach był znany z tego, że wraz z trzema innymi kardynałami, został autorem pięciu dubia skierowanych do Ojca Świętego w odniesieniu do treści adhortacji apostolskiej "Amoris laetitia".

 

Kard. Meisner miał krytyczny stosunek do imigrantów. Jego następca w Kolonii – Rainer Maria Woelki reprezentuje całkowicie odmienne stanowisko w tej kwestii.