Galeria

Dzień Życia Konsekrowanego 2014

Zdjęcia przedstawiają kaplicę w Domu Generalnym w Puszczykowie, a także wnętrze kaplicy pw. Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty, Dom Generalny w Puszczykowie, niektóre pamiątki zebrane po Błogosławionym i tzw. „Salę Kapitulną”.

W galerii zamieszczone są także fotografie z niektórych domów zakonnych i miejsc pracy, gdzie Bracia Serca Jezusowego pracują.