Cel i charyzmat

Celem Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego jest służba Kościołowi poprzez całkowite oddanie się Bogu oraz szerzenie Jego chwały przez świadectwo życia i wypełnianie ślubowanych rad ewangelicznych.

W zakresie duchowym zadaniem Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego jest szerzenie kultu Najświętszego Serca Jezusowego przez wynagradzanie i odpowiadanie Bożemu Sercu własną miłością na bezgraniczną miłość Chrystusa.

Bracia wypełniają zadania wytyczone i zatwierdzone przez Kościół poprzez:

  • pracę w domach biskupich, kuriach diecezjalnych, seminariach duchownych, parafiach oraz innych instytucjach kościelnych;
  • pracę przy kościołach jako zakrystianie i organiści;
  • katechizację dzieci i młodzieży;
  • propagowanie katolickiej prasy i rozprowadzanie dewocjonaliów;
  • podejmowanie innych zajęć wspomagających duszpasterzy;
  • pracę na misjach i szerzenie ducha misyjnego.

Skuteczność działalności Zgromadzenia zależy przede wszystkim od pogłębienia życia duchowego i gorliwego wypełniania powierzonych zadań.