Kontakt

Dom Generalny Zgromadzenia

ul. Brata Józefa Zapłaty 2
62-040 PUSZCZYKOWO

przełożony domu:
Vacat

e-mail: dom.generalny@zbsj.pl

nr konta:
32 1240 6595 1111 0010 7256 4072

Zgromadzenie zakonne Braci Serca Jezusowego

W Domu Generalnym w Puszczykowie istnieje możliwość odprawienia rekolekcji czy kilkudniowego pobytu w celu pogłębienia swego życia wewnętrznego i „spotkania z Bogiem” dla osób świeckich i duchownych, bądź też małych grup zorganizowanych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. 

Przełożony Generalny: general@zbsj.pl    kom. 504 75 66 99

Ekonom Generalny: ekonom@zbsj.pl

Sekretarz Generalny: sekretarz@zbsj.pl

Ks. Kapelan Domu Generalnego – Ks. Michalita


Referent Powołaniowy

p.o. – Br. Kamil Tylmanowski CFCI

ul. Brata Józefa Zapłaty 2
62-040 Puszczykowo

kom. 726 603 586

e-mail: referent@zbsj.pl