Category Archives: Aktualności

Rozpoczynamy przygotowania do remontu kaplicy…

KAPLICA – miejsce, które łączy…   Kaplica Braci Serca Jezusowego w Domu Generalnym w Puszczykowie jest miejscem, w którym spotykamy się pierwszy raz ze Zgromadzeniem i w niej nabieramy pierwotnej gorliwości, zapału apostolskiego i miłości Bożej. Kształtujemy w niej naszą osobowość, duchowość zakonną, a jej owocem są składane przez Braci Serca Jezusowego śluby zakonne: czystości, […]

20. rocznica beatyfikacji

W niedzielę 16 czerwca, Mszy św. o godz. 9.30 przewodniczył nowy biskup pomocniczy z Poznania – Szymon Stułkowski z okazji 20-tej rocznicy beatyfikacji Błogosławionego Brata Józefa Zapłaty, jednego ze 108 Męczenników za wiarę okresu II wojny światowej. Po Mszy św. ks. biskup dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy i poświęcenia figury Serca Jezusowego na grobowcu Braci na […]

Papież Koptów w katedrze Trewirskiej.

Pielgrzymka Zwierzchnika koptyjskiego Kościoła prawosławnego Tawadrosa (Teodora) II do katedry w Trier odbyła się 17 maja 2019 roku. Koptyjski Kościół Ortodoksyjny to jedna z największych mniejszościowych wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Ojczyzną Koptów jest Egipt, gdzie mieszkają oni od czasów starożytnych, chrześcijaństwo przyjęli w I w n.e. Za założyciela tego kościoła uważa się św. Marka Ewangelistę. […]