Słowo Boże i Dzienniczek – Zesłanie Ducha Świętego

Kiedy jednak przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca, On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku. Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch […]

Skandale będą zawsze, receptą jest większa wiara

Skandale i zgorszenia zawsze będą, receptą dla nas jest większa wiara – mówił w Radiu eM bp Artur Ważny. Nowy biskup sosnowiecki mówił o swoich pierwszych zadaniach po objęciu diecezji. Hierarcha był pytany o rozwiązania, jakie należy przyjąć w diecezji, w której dochodziło w ostatnich latach do skandali z udziałem duchownych.  ‒ Ważna jest diagnoza, […]

Aby stanowili jedno

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 maja 2024 r.   Tekst: J 17, 20-26 Prośba: o wiarę w to, że jestem kochany przez Boga   Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie Wieczernik i uczniów spożywających z Jezusem Ostatnią Wieczerzę. Przysłuchaj się o czym rozmawiają, zobacz, jakie emocje im towarzyszą. (…) nie tylko za nimi proszę, ale […]

Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Niezwyciężony atleta Chrystusa – takim tytułem św. Andrzeja Bobolę nazwał papież Pius XII w swojej encyklice, napisanej z okazji rocznicy śmierci polskiego świętego. Dziś, gdy wiara katolicka jest atakowana z wielu stron, św. Andrzej Bobola może być ciągle stawiany jako przykład czystości i niezłomności wiary oraz wielkiego zaangażowania misyjnego.   Św. Andrzej Bobola żył na […]

Bóg obecności

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 7 maja 2024   Tekst: J 16, 5-11 Prośba: o wiarę, że Jezus jest zawsze blisko, ze mną   Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi, że odchodzi, idzie do Ojca. On wie, że to wywoła smutek, pustkę, tęsknotę. Mówi jednak, że musi odejść dla naszego dobra. Jak to rozumiesz? Co czujesz wyobrażając […]

Papież z okazji 350-lecia objawień w Paray-le-Monial

Papież spotkał się z uczestnikami kongresu z okazji 350-lecia objawień w Paray-le-Monial, które doprowadziły do ożywienia w Kościele kultu Najświętszego Serca. Przypomniał, że w przesłaniu przekazanym za pośrednictwem św. Małgorzaty Mari Alacoque Pan Jezus domagał się m.in. aktów wynagradzających za doznawane przez Niego zniewagi. Franciszek skupił w przemówieniu właśnie na pojęciu zadośćuczynienia. Przypomniał, że każde […]

Ojciec

Poniedziałek 6 maja świętych Apostołów Filipa i Jakuba   Tekst J 14,6-14 Prośba: O głębsze poznanie Ojca   Myśli pomocne w rozważaniu: Panie, pokaż nam Ojca. Jakie uczucia, myśli, skojarzenia wywołuje w Tobie słowo „Ojciec”? Może kojarzy się ono z miłością, zaufaniem, poczuciem bezpieczeństwa? A może z czymś trudnym? Porozmawiaj o tym z Jezusem. To On nauczył nas […]

Pełna radość

Wprowadzenie do modlitwy na 6 Niedzielę Wielkanocną, 5 maja   Tekst: J 15, 9-17 Prośba: o trwanie w miłości Bożej i miłość wzajemną wobec każdego człowieka.   Myśli pomocne w rozważaniu: W tych dniach, poprzedzających Jego powrót do Ojca poprzez Wniebowstąpienie, Jezus nieustannie mówi nam o miłości i daje ostatnie wskazówki. Dzisiaj usiądź przy Panu i słuchaj […]

Słowo Boże i Dzienniczek – VI niedziela wielkanocna

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Będziecie zaś trwać w mojej miłości, jeśli zachowacie moje przykazania, podobnie jak Ja spełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to, aby wypełniała was moja radość i aby ta radość była doskonała. To jest bowiem moje przykazanie, abyście się […]

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Wczoraj obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 r. na prośbę biskupów polskich. Uroczystość ta – głęboko zakorzeniona w naszej historii – nawiązuje do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r., Konstytucji 3 maja oraz oddania Polski pod opiekę Maryi po uzyskaniu niepodległości.   Geneza, […]

Zarząd Zgromadzenia w Paray-le-Monial we Francji.

Dziś, w pierwszy piątek maja członkowie zarządu Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego odbyli pierwszą w historii Zgromadzenia pielgrzymkę do Paray-le-Monial, do miejsca objawień Miłości Serca Jezusa do człowieka. Objawienia przekazane przez skromna mistyczkę, siostrę Wizytkę Małgorzatę Marię Alacoque. Jest to miejsce bliskie sercu każdego czciciela Miłości Bożego Serca. Uczestnicząc we Mszy św. i modląc się w […]

Zawierzenie Maryi odmieniło tę diecezję. Za abp. Wałęgą podąża biskup z Węgier

Gdy w diecezji brakowało powołań, abp Wałęga pielgrzymował boso przed tron Maryi w Tuchowie. Diecezja tarnowska w trudnym położeniu Gdy w maju 1901 roku abp Leon Wałęga przekroczył progi tarnowskiej katedry jako nowy biskup, nie mógł przewidzieć, jak głębokie ślady pozostawi po sobie w historii diecezji. Tarnów, miasto o głębokich religijnych tradycjach, pragnęło duchowej odnowy. […]

Oto Matka Twoja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski   Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 03 maja 2024r. Tekst: J 19, 25-27   Prośba: o łaskę przekuwania cierpienia na miłość. 1. Krzyż drogą do chwały. Krzyż dla samego krzyża nie ma sensu. Cierpienie dla cierpiętnictwa mija się z celem. O krzyżu można tylko rozpatrywać w łączności z miłością i chwałą, do […]

Papież: Proboszczowie muszą towarzyszyć wspólnotom wiernych i być wiarygodni

Franciszek napisał list do proboszczów z całego świata. Przekazał go w czwartek delegacji około 200 z nich podczas audiencji w Watykanie. Gośćmi papieża byli uczestnicy międzynarodowego spotkania „Proboszczowie dla Synodu”, które odbyło się przed październikową sesją Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Watykanie. „Kościół nie mógłby żyć bez waszego zaangażowania i posługi. Dlatego pragnę przede […]