100-lecie karmelitanek Dzieciątka Jezus

– Jubileusz to dobry czas, by zatrzymać się, spojrzeć wstecz, podsumować to, co było dobre i zauważyć to, co się nie powiodło, by następnie z zebranym doświadczeniem wyruszyć w dalszą drogę i z odnowioną miłością świadczyć o Panu w życiu codziennym  – powiedział Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio w homilii podczas Mszy sprawowanej 21 sierpnia w Katedrze pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, z racji 100-lecia istnienia Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Jubileuszową eucharystię wraz z Nuncjuszem Apostolskim koncelebrowało ponad 20 kapłanów oraz czterech biskupów: ordynariusz diecezji sosnowieckiej – bp Grzegorz Kaszak, bp Jan Piotrowski z Kielc, bp Grzegorz Olszowski z Katowic oraz sosnowiecki biskup pomocniczy senior – bp Piotr Skucha.

Za 100 lat istnienia swojej wspólnoty dziękowały Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które w liczbie ok. 180 sióstr zgromadziły się w murach sosnowieckiej Katedry, na czele z przełożoną generalną – Matką Błażeją Stefańską.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej abp Pennacchio nawiązał do konieczności dostrzegania Bożego działania w swoim życiu.

– Zachęcam was, drogie siostry do pewnego eksperymentu. Do podjęcia spotkań we wspólnotach domowych, w czasie których odkrywać będziecie, jak Pan was prowadzi. Dostrzeganie najmniejszych okruchów dobra, wydobywanie ich, a następnie przekazywanie tych doświadczeń młodym pokoleniom będzie zmieniać i uszlachetniać wspólnoty, a przede wszystkim: serca. – powiedział Nuncjusz Apostolski, przypominając, że u początku każdego instytutu życia konsekrowanego jest działanie Boga.

Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawił się m.in. Arkadiusz Chęciński – prezydent Miasta Sosnowca. Obecny był również o. Piotr Jackowski, prowincjał krakowskiej prowincji Karmelitów Bosych oraz o. Jakub Kamiński delegat prowincjała warszawskiego. Zakony żeńskie reprezentowała s. Maria Dąbrówka Augustyn, przełożona generalna zgromadzenia Sióstr Służebniczek Śląskich, członkini Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

W czasie Eucharystii modlitwę śpiewem prowadził chór sióstr karmelitanek z orkiestrą pod batutą Huberta Kowalskiego.

Bp Grzegorz Kaszak w swoim wystąpieniu zauważył, że choć zgromadzenie jest obecne w wielu zakątkach świata, to jednak jego korzenie wywodzą się z Sosnowca:

– Życzę wam, abyście postępując w duchu dziecięctwa Bożego zawsze były pociechą dzieciątka Jezus i skarbem dla tego świata. Niech dobry Bóg przez ręce Matki Bożej z Góry Karmel, błogosławi wam na dalsze lata. A wszystkim nam życzę, abyśmy jak najszybciej mogli się cieszyć z beatyfikacji Matki Teresy Kierocińskiej, słusznie zwanej Matką Zagłębia.

– Jubileusz 100-lecia założenia Zgromadzenia (1921-2021) jest dla nas nie tylko zwykłą refleksją, że czas ucieka. To także historyczny moment, w którym spoglądamy w przeszłość, czyniąc rachunek sumienia i składając Panu Bogu dziękczynienie za Jego prowadzenie. Z ożywioną świadomością identyfikujemy się z naszym „dziś” i spoglądamy także ku przyszłości, by także nowe pokolenie sióstr czuło tożsamość karmelitanki Dzieciątka Jezus i spełniało misję w Kościele, jak tego z inspiracji Ducha Świętego pragnęli nasi Założyciele – podkreśla w rozmowie z Biurem Prasowym Diecezji Sosnowieckiej s. Konrada, postulatorka spraw beatyfikacyjnych o. Anzelma Gądka OCD i m. Teresy Kierocińskiej CSCIJ.

Jubileuszową Eucharystię poprzedziła godzinna prelekcja profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego – zatytułowana „Powołane do modlitwy i pracy. Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 1921-2021”.

Dzięki wystąpieniu prof. Krzyżanowskiego można było zapoznać się m.in. z niełatwymi początkami Zgromadzenia oraz z postaciami jego założycieli: o. Anzelma Gądka OCD i m. Teresy Kierocińskiej CSCIJ.

– Sto lat wydaje się być krótkim czasem. Tymczasem to czas obfitujący w przeróżne wydarzenia: polityczne, gospodarcze i społeczne. One również wpływały na funkcjonowanie zgromadzenia. – mówił prof. Krzyżanowski przytaczając okoliczności powstania Karmelitanek Dzieciątka Jezus po zakończonej I wojnie światowej.

– Ojciec Anzelm Gądek miał świadomość, że nadchodzą zupełnie nowe czasy. Ten dawny, przedwojenny porządek uległ tak gruntownym zmianom, że nie można się już do niego odwoływać. Powstanie Państwa Polskiego to bardzo radosna informacja.

Ale cała Europa się zmieniła. To była poważna zmiana. Jeśli chcemy trafić do człowieka powojennego, do młodego pokolenia, które dorastało w atmosferze wojny, to potrzebne są nowe metody działania i nowe instrumenty. Po to, by do tych skrzywdzonych wojną ludzi dotrzeć. To widać w programie i konstytucjach przygotowanych dla zgromadzeń – uzasadniał powstanie zgromadzenia prof. Krzyżanowski

Po uroczystościach w sosnowieckiej Katedrze zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić interaktywne Muzeum w Domu Macierzystym Karmelitanek Dzieciątka Jezus znajdującym się w Sosnowcu przy ul. M. Teresy Kierocińskiej 25, gdzie odbyła się również projekcja filmu o Zgromadzeniu.

Aktualnie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus prowadzi życie modlitwy i działalności apostolskiej w 11 krajach, w 51 wspólnotach, liczących łącznie 449 sióstr, pochodzących z 13 krajów świata (dane z 2020 r.).

Na terenie Polski znajduje się 31 wspólnot Zgromadzenia, które należą odpowiednio do trzech prowincji: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej. Z Polski pochodzą 352 siostry. W Europie, poza Polską, wspólnoty Zgromadzenia żyją i pracują w 7 krajach: Białoruś, Czechy, Francja, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Włochy.