Biskup zakazał działania dwóm wspólnotom. „Rzekome objawienia są teologicznie niepoprawne”

Biskup zamojsko-lubaczowski Marian Rojek, ogłosił oficjalny zakaz działalności dla wspólnot „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi” na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Decyzja ta została podjęta z troski o czystość depozytu wiary oraz dobro duchowe wiernych.

Zakaz działalności dwóch wspólnot

Woparciu o kanon 326 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz „Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań” z 1978 roku, wydane przez Kongregację Nauki Wiary, biskup zamojsko-lubaczowski wydał dekret zabraniający wszelkiej działalności wymienionych wspólnot w obrębie diecezji. Świeccy członkowie tych wspólnot zostali również ostrzeżeni przed uczestnictwem w jakichkolwiek spotkaniach o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym.

Publikacje i nauczanie promowane przez strony internetowe obu wspólnot zostały uznane za błędne i niezgodne z oficjalnym nauczaniem Kościoła. Krytyka dotyczy przede wszystkim rzekomych objawień Alicji Michaliny od Apokalipsy, które charakteryzują się m.in. niedojrzałą pobożnością, sekciarskim poczuciem wybrania, oraz promowaniem niepoprawnego teologicznie nauczania.

W świetle powyższych faktów, biskup Rojek zakazał duchownym i konsekrowanym promowania nauczania oraz udostępniania przestrzeni parafialnych dla działalności tych grup. Nakazano również zamknięcie strony internetowej „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” i wycofanie z obiegu wszelkich materiałów publikacyjnych wydanych przez wspólnoty.

 

Pełna treść komunikatu

Zakaz działalności wspólnot „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi” na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Działając na podstawie kan. 326 KPK oraz w oparciu o „Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań” Kongregacji Nauki Wiary (1978 r.), w trosce o czystość depozytu wiary oraz mając na uwadze dobro duchowe wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zabraniam jakiejkolwiek działalności wspólnot: „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz „Królestwo Dwóch Serc Jezusa i Maryi” na terenie całej Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ponadto zabraniam świeckim członkom tych wspólnot udziału w spotkaniach o charakterze modlitewno-ewangelizacyjnym.

Nauczanie opublikowane na stronach http://www.domymodlitwyjp2.pl/ oraz https://dmip2.pl należy uznać za błędne i niezgodne z Urzędem Nauczycielskim Kościoła. Rzekome objawienia osoby zwanej Alicją Michaliną od Apokalipsy będącej inicjatorką i główną liderką duchową ruchów są teologicznie niepoprawne i nie mają aprobaty Kościoła. Jej pisma odznaczają się m.in. takimi cechami, jak: niedojrzała pobożność oparta na lęku; koncentrowanie się na zagrożeniach duchowych; podważanie porządku sakramentalnego i promowanie magiczno-rytualnego podejścia do spraw wiary; sekciarskie poczucie, że członkowie wspólnoty łącznie z „wizjonerką” są jedynymi „wybranymi” i „wierzącymi” w kontekście apokaliptycznych zagrożeń, które mają wkrótce nadejść; podważanie autorytetu władzy Kościoła i promowanie nauczania kapłanów, którzy są w karach kościelnych lub mają zakaz przepowiadania; odwoływanie się do rzekomych objawień, które nie posiadają kościelnego imprimatur; rażące błędy teologiczne w przekazywanych treściach i uparte trwanie w niepoprawnej nauce.

Ze względu na uparte trwanie w nieposłuszeństwie, pomimo rozmów i korespondencji z przedstawicielami ruchu „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”, zakazuję wszystkim osobom duchownym i konsekrowanym promowania nauczania wspomnianych wspólnot oraz udostępniania pomieszczeń parafialnych dla ich działalności. Członkowie i sympatycy tych wspólnot nie mogą pełnić funkcji liturgicznych oraz urzędów kościelnych na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, takich jak np. lektor, kantor, organista, kościelny, itp.

Dbając o jedność całego Kościoła oraz czuwając nad tym, aby do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zgodnie z kan. 392 KPK, przestrzegam wszystkich wiernych przed uczestnictwem w jakichkolwiek aktywnościach tych wspólnot, gdyż działają one bez aprobaty Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, a ich działania przynoszą szkodę Kościołowi i są źródłem zgorszenia. Nakazuję również zamknięcie strony internetowej wspólnoty „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” oraz wycofanie z obiegu wszelkich publikacji książkowych wydanych przez wspólnoty.

 

† Marian Rojek
Biskup zamojsko-lubaczowski

Ks. Sylwester Zwolak
Kanclerz