Bp Nitkiewicz: skarbem parafii nie są mury świątyni, lecz wspólnota Ludu Bożego

Największym skarbem parafii nie są mury świątyni, lecz wspólnota Ludu Bożego – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz podczas obchodów srebrnego jubileuszu parafii św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim.

Uroczystą Mszę św. z okazji obchodzonego 20 czerwca przez janowską parafię jubileuszu 25 – lecia wraz biskupem sandomierskim koncelebrowali m.in.: byli proboszczowie parafii ks. Jan Sobczyk, ks. Jacek Beksiński, obecny proboszcz ks. Waldemar Farion, ks. inf. Edmund Markiewicz – inicjator powstania parafii, a także księża z dekanatu.

W homilii bp Krzysztof Nitkiewicz nawiązując do przeżywanego jubileuszu mówił, że dziękczynienie za powstanie parafii przede wszystkim należy się Bogu. Jednocześnie pamiętać należy, że trzeba dalej z Nim współpracować, siejąc, podlewając, troszcząc się o to, co już jest, ale jednocześnie pragnąc tego, czego jeszcze nie ma, a także próbując odzyskać to, co w międzyczasie zostało zmarnotrawione.

– Największym skarbem tej parafii, nie są piękne mury świątyni czy sąsiadujące z nią budynki, lecz wspólnota Ludu Bożego zgromadzona wokół Chrystusa. Każdy jest w niej potrzebny i nie można poprzestać na dotychczasowych rolach duszpasterzy i wiernych świeckich. Trzeba ze sobą rozmawiać. Jeśli jedni narzekają, a drudzy zatykają sobie uszy, to nic z tego nie wyjdzie – podkreślał ordynariusz.

Hierarcha zwrócił uwagę na to, że pomysły wiernych, talenty i posiadane możliwości powinny się nawzajem przenikać, a wszystko musi być złączone w jedno w Najświętszej Eucharystii, „jako ofiara żywa, święta, Bogu przyjemna, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1).

Parafię pw. św. Jadwigi Królowej erygowano 21 czerwca 1996 r. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Sobczyk. Biskup Edward Frankowski 6 grudnia 1997 r. wmurował kamień węgielny. Kościół został wybudowany w latach 1997-1999 r. Nad całością prac czuwał ks. Jan Sobczak. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał bp Wacław Świerzawski 20 czerwca 1999 r.