Bp Tyrawa rezygnuje

W dniu 12 maja 2021 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała do wiadomości komunikat, w którym informuje, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy. Od tego momentu bp Wiesław Śmigiel zarządza diecezją bydgoską jako administrator apostolski sede vacante. Rezygnacja ma związek z zaniedbaniami biskupa bydgoskiego w sprawach o nadużycia seksualne.

Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu Nuncjatury Apostolskiej wraz z dołączonym do niego wyjaśnieniem.

 

 

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

N. 5865/21

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

Przyjął rezygnację biskupa Jana TYRAWY z posługi biskupa bydgoskiego.
Mianował administratora apostolskiego diecezji bydgoskiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.
Warszawa, 12 maja 2021 roku.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 

Wyjaśnienia

związane z rezygnacją biskupa bydgoskiego

W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając zgodnie z motu proprio Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy w sprawach o nadużycia seksualne wobec osób małoletnich ze strony niektórych księży pracujących w diecezji bydgoskiej.

Po zakończeniu tego postępowania, mając na uwadze również inne trudności w zarządzaniu diecezją, biskup bydgoski złożył rezygnację z pełnienia swojej posługi, przyjętą dziś przez Ojca Świętego.

Warszawa, dnia 12 maja 2021 roku