Doskonały Ojciec

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 24 lutego 2024 r.

 

Tekst: Mt 5, 43-48

Prośba: o stawanie się doskonałym na wzór Ojca

 

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Usiądę pomiędzy uczniami i będę przysłuchiwać się temu, co mówi Jezus. Przyjrzę się Mu, przysłucham się Jego głosowi. Przysłucham się temu co mówi – które słowa mnie najbardziej zatrzymują, wywołują jakieś emocje?
  • Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (…). Jezus nawołuje do miłości i przebaczenia. Nie mówi o tym, że teraz mam na siłę próbować budować relację, z tym kto mnie prześladuje, kto może nie traktuje mnie dobrze. Ale zachęca do tego by życzliwie traktować takiego człowieka w swoim sercu. Bardzo łatwo zamknąć się w skorupie nienawiści, braku przebaczenia. Tylko kto tak naprawdę na tym najwięcej traci. Kogo najbardziej wtedy ranimy? Czy nie samych siebie? Jeśli trudno mi przebaczyć, może potrzebuję prosić Boga by przemienił moje serce.
  • (…) słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi (…). Bóg nigdy nie zamyka się na człowieka. Jego miłość jest niezmienna. Daje permanentnie szansę do przemiany. Jest zawsze gotowy do przebaczenia – to od człowieka zależy, którą drogą pójdzie. Czy potrafię przebaczać nie tylko innym, ale przede wszystkim także sobie? Może jeśli spróbuję patrzeć z miłością i miłosierdziem na samego siebie, będzie mi łatwiej patrzeć w ten sam sposób na drugiego człowieka.
  • Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Żeby stawać się do kogoś podobnym, przyjmować zachowania jakiejś osoby, trzeba być blisko niej, spędzać z nią czas, obserwować. Jezus daje na wzór Ojca, na którego obraz i podobieństwo zostaliśmy stworzeni. Ile czasu poświęcam na modlitwę, czytanie Słowa Bożego, chcąc rzeczywiście coraz bardziej poznawać Boga i stawać się do Niego podobnym? Czy zanim zareaguję w jakiejś sytuacji, zatrzymuję się na chwilę, by zobaczyć do czego mnie On zaprasza?

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia.