Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych

W dniu 8 lipca 2018 r. przypadało 25 lat od złożenia pierwszych ślubów zakonnych Brata Tomasza Jasiczek ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Do naszego zakonu wstąpił w lutym 1991 r. Po okresie formacji jakim jest postulat i nowicjat, Brat Tomasz złożył na swoją pierwszą profesję zakonną i do września 1995 r. pełnił funkcję kucharza w Domu Generalnym w Puszczykowie oraz opiekę jako Socjusz nad młodzieżą w postulacie i nowicjacie naszego Zgromadzenia.

Od września 1995 r. Brat Jubilat rozpoczął pracę furtiańską na nowej placówce Zgromadzenia – w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, gdzie pracował do 1999 r. Rok wcześniej, tj. w lipcu 1998 r. Brat Tomasz Jasiczek złożył w naszej Rodzinie zakonnej śluby wieczyste.

W sierpniu 1999 r. dekretem Przełożonego Generalnego, Brat Tomasz został przeniesiony z Wrocławia do Puszczykowa, gdzie podjął funkcję Mistrza Nowicjatu. Po dwóch latach został przeniesiony do Poznania, gdzie rozpoczął pracę w Kurii Metropolitanej jako furtian, a niedługo potem został przełożonym domowym.

W 2006 r. Brat Tomasz został przeniesiony do naszego domu zakonnego przy Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, gdzie również pełni funkcję przełożonego domu zakonnego do dnia dzisiejszego.

Drogiemu Bratu Jubilatowi życzymy obfitego błogosławieństwa i łask pochodzących od Serca Pana Jezusa, światła Ducha Świętego w przewodzeniu wspólnocie domowej oraz nieustannej opieki Matki Bożej Wniebowziętej i wstawiennictwa naszego Błogosławionego Współbrata – Józefa Zapłaty.