Nasz nowicjat modli się za chorych

Zgodnie z prośbą Episkopatu Polski, o godz. 20.30 w kaplicy nowicjackiej przed Jezusem Eucharystycznym  wystawionym w Najświętszym Sakramencie, mistrz nowicjatu, socjusz i nowicjusze modlili się za naszą Ojczyznę, za wszystkich chorych, o nawrócenie grzeszników, za opiekujących się chorymi  i odwrócenie rozprzestrzeniania się koronowirusa. Bracia odmówili różaniec i Litanię do Krwi Chrystusa.