Papież Franciszek na rocznicę objawienia obrazu Jezusa

Z okazji 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego papież Franciszek napisał list do pasterza diecezji płockiej bp. Piotra Libery, w którym wyraża łączność duchową z uczestnikami tej uroczystości w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku i tymi, którzy biorą w niej udział za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Cytuje w nim słowa Jezusa, wypowiedziane do św. Siostry Faustyny 90 lat temu w Płocku: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” i 5 lat później w Krakowie: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego”.

Zachęca: „Zwróćmy się do tego Źródła. Prośmy Chrystusa o dar miłosierdzia. Niech ono nas ogarnie i przeniknie. Miejmy odwagę, by powrócić do Jezusa, aby spotkać Jego miłość i miłosierdzie w sakramentach. Poczujmy Jego bliskość, czułość, a wtedy my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczania i miłości.”

Nawiązując do słów św. Jana Pawła II z krakowskich Łagiewnik: „Trzeba przekazywać światu ogień Miłosierdzia. W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście”, przekazuje je Kościołowi i miastu Płock, Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i każdemu. Apeluje: „Bądźcie dla wszystkich znakiem Jego obecności wśród nas”.

Papież Franciszek kończy list apostolskim błogosławieństwem, którego udziela wszystkim uczestnikom obchodów 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego.