Pielgrzymki osób konsekrowanych

Święty Krzyz – 9 września 2017 r.

9.45 – Rozpoczęcie pielgrzymki Modlitwa i słowo wprowadzenia

9.55 – Konferencja: „Idźcie i głoście” w życiu konsekrowanym – Ks. Dr hab. Marek TATAR, Prof. UKSW

10.40 – Świadectwa: Św. Matka Teresa – Misjonarka Miłości – Siostry Misjonarki Miłości,Warszawa.

Teresa od Dzieciątka Jezus – Patronka Misji

– Głos z klauzury, Siostry Karmelitanki Bose w Kielcach

11.30 – Eucharystia – J.E. Ksiądz Biskup Krzysztof NITKIEWICZ, Sandomierz

– Posiłek Pielgrzymi

13.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego – Siostry Służki, Sandomierz

Ucałowanie relikwii Krzyża Świętego.

14.00 – Zakończenie pielgrzymki.

 

 

Gostyń – Święta Góra – 9 września 2017 r.

Godz. 9:30 – Bazylika Matki Bożej Świętogórskiej – słowa powitania – ks. Marek Dudek COr – Superior

– Celebracja Godzinek ku czci Matki Bożej – ks. Dawid Majda COr

– konferencja „Miłosierdzie jest obecne we wszystkim i wszystko jest wielorakim sposobem ujawniania się miłosierdzia”– ks. dr Wojciech Rzeszowski

Godz. 10:45 – 11:45 – wystawienie Najświętszego Sakramentu – okazja do spowiedzi św.

Godz. 12:00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej – oprawa liturgiczna diakoni Benedyktyni Opactwo Lubiń

– procesja do grobu Sióstr Zakonnych, które były internowane w czasach PRL-u i wspólne odmówienie modlitwy Anioł Pański

przerwa obiadowa – ogrody klasztorne

Godz. 14:30 – Uwielbienie – Ks. Paweł Bogdanowicz COr i Zespół ewangelizacyjny „Eleos” Święta Góra Gostyń

Godz. 15:30 – Nieszpory – nowicjat Towarzystwa Chrystusowego Mórkowo

Słowo – ks. Karol Kozłowski TChr, magister nowicjatu

Godz. 16:00 – zakończenie Pielgrzymki: Słowo podsumowania – ks. bp Zdzisław Fortuniak