Rekolekcje zakonne Braci Serca Jezusowego

W dniach 25 – 31 stycznia w Domu Generalnym w Puszczykowie będą się odbywały rekolekcje zakonne dla Braci Serca Jezusowego. Będą w nich uczestniczyli Bracia pracujący w kraju, a także w Rzymie i Trewirze. Przez te dni wszystkie nauki rekolekcyjne głosił będzie Braciom Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Poznańskiej Kurii – Ks. Krystian Sammler.

Na zakończenie rekolekcji dwaj Bracia o ślubach czasowych na ręce Przełożonego Generalnego ponowią swoją konsekrację zakonną, a inni dwaj Bracia będą przeżywali swój Jubileusz zakonny: 25-lecia ślubów: Brat Włodzimierz TKACZ przebywający w Domu Generalnym w Puszczykowie oraz Brat Franciszek Radzaj z Gniezna (60lecie).

 

Otoczmy WSZYSTKICH Braci uczestniczących w rekolekcjach oraz Księdza Rekolekcjonistę naszą chociaż krótką, ale żarliwą i codzienną modlitwą, by Duch Święty zrobił swoje… dla dobra tych Braci i całego naszego Zgromadzenia.

 

/W dniach 25 – 31 stycznia br. z powodu rekolekcji Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego wiadomości nie będą aktualizowane/